Om aftenen d. 11. marts lukkede statsminister Mette Frederiksen som bekendt Danmark ned pga. frygten for Covid-19. 

Dagen efter var det planen, at fremtiden for Vokslev Friskole, som jo desværre er under konkursbehandling, skulle have været drøftet på et stort informationsmøde i Vokslev. 

Allerede på tidspunktet for nedlukning af samfundet gik en 8 mands projektgruppe med planer om stiftelse af en selvejende institution, som med midler fra Vokslev Sparekasses Fond, Vokslev Forsamlingshus og Vokslev Idrætsforening skulle købe skolebygningerne og boldbanerne af konkursboet. Foreningernes har imidlertid fra start tilkendegivet at én af forudsætningerne for deltagelse, er at der kan skabes stor og bred opbakning fra lokalsamfundet. Informationsmødet d. 12. marts skulle klarlægge om dette var tilfældet, men allerede inden TV-udseendelsen om nedlukningen var færdig, modtog Vokslev Samråd tilkendegivelser fra personer, som ikke ønskede at deltage pga. smitterisikoen. Informationsmødet blev derfor aflyst.   

Enighed med kurator om frikøb af bygninger
Projektgruppen arbejdede imidlertid videre med planerne, og er netop blevet enig med konkursboet om en fornuftig overtagelsespris. De sidste detaljer i købsaftalen er endnu ikke på plads. Således er aftalen betinget af lokalforeningernes og kreditorernes endelige godkendelse samt lokalopbakningens størrelse, ligesom overtagelsesdatoen heller ikke er aftalt endnu. Da lokalforeningernes støtte afhænger af lokalopbakningen, er det derfor nu bydende nødvendigt at få afholdt et nyt informationsmøde, fortæller Leo Helmer, som er en del af projektgruppen. 

Møde skal afklare lokal opbakning
Fase 3 i oplukningen af Danmark skal efter regeringens plan iværksættes d. 8. juni, hvor der er stillet i udsigt at forsamlingsforbuddet hæves til fra 10 personer til 30-50 personer. På den baggrund inviteres til informationsmøde onsdag d. 10. juni i multihallen på tidl. Vokslev Friskole. Da projektgruppen forventer et langt større fremmøde end 30-50 personer, afholdes der to ens møder kl. 17:00 og 19:00, hvorfor tilmelding er absolut nødvendig. Ønsker flere at deltage, afholdes også et tredje møde på et endnu ikke fastsat tidspunkt. 

Selvejende institution
Projektgruppen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at oplyse overtagelsesprisen, men det har været af afgørende betydning for projektgruppen, at den selvejende institution kommer til at hvile på et økonomisk sundt og stabilt fundament, så institutionen bliver både levedygtig og langtidsholdbar. Den aftalte overtagelsespris ændrer ikke på dette forhold, siger Leo Helmer, og tilføjer at projektgruppen har aftalt, at den selvejende institution skal hedde Vokslev Kultur- og Forsamlingshus. Det er et godt og sigende navn, fordi det jo er meningen, at forsamlingshusaktiviteten fremover skal foregå i den tidligere friskole. Når købet er gennemført, er det meningen at ombygge skolebygningerne med hjælp fra fonds- og puljemidler, så det gamle forsamlingshus kan genopstå, som et moderne og hensigtsmæssigt indrettet forsamlingshus med lokaler af mange forskellige størrelser. Ombygningen skal selvfølgelig gennemføres i tæt samarbejde med den siddende forsamlingshusbestyrelse, men vil formentlig omfatte en gennemgribende ombygning af skolekøkkenet, hvor der også skal skabes plads til et separat opvaskelokale og nogle gode køle-/fryseforhold.    

Lokal opbakning er altafgørende
På informationsmødet vil det være muligt at komme rundt og se skolens mange lokaler, ligesom forskellige driftssituationer vil blive gennemgået nærmere. Børnehuset Solstrålen, Jiu-jitsuklubben Vox13 og Vokslev Idrætsforening sammen med aftenskolerne og private arrangementer danner basisudlejningen. På sigt er det hensigten at øge udlejningen væsentligt, så der kan ansættes en daglig deltidsleder eller en aflønnet pensionist.   

Men den lokale opbakning er altafgørende for om købet af den tidligere friskole overhovedet gennemføres, så vi håber, der kommer mange engagerede mennesker til informationsmødet den 10. juni. Opnås der ikke tilstrækkelig lokalopbakning, så sætter kurator friskolen på tvangsaktion, og så ved man jo aldrig, hvad der vil ske, slutter Leo Helmer.