Et halvt år efter konkursen for Vokslev Friskole tegner der sig nu muligheden for, at lokalsamfundet omkring Vokslev kan frikøbe hele ejendommen, som har omfattet Vokslev Friskole.

En arbejdsgruppe centreret omkring Vokslev Samråd, Vokslev Forsamlingshus, Vokslev Idrætsforening og Vokslev Sparekasses Fond, har gennem foråret holdt kontakt til kurator for boet efter Vokslev Friskole.

Her er det lykkedes at skabe et forhandlingsresultat, som betyder, at en ny juridisk enhed med navnet Vokslev Kultur- og Forsamlingshus kan frikøbe bygningerne, mod at sammensætte en model for finansiering, der sikrer den fortsatte drift af bygningerne – nu som et bredt favnende kulturcenter og med stort set samtlige fælles-interesser for landsbyen repræsenteret.

Dette betyder blandt andet, at det nuværende Vokslev Forsamlingshus skal afhændes og aktiviteterne sammen med den økonomi, der kommer ud af et salg, skal tilføres det nye kultur- og forsamlingshus.

Der var ved onsdagens to møder massiv interesse for at gå videre med de ideer, som arbejdsgruppen lagde frem.

Onsdag eftermiddag og aften i denne uge blev der afholdt to borgermøder om sagen, hvert møde med 50 deltagere. Og her foruden var der registreret en venteliste, så spørgsmålet om massiv interesse for sagen var hævet over enhver tvivl.

Arbejdsgruppen gav sit oplæg til situationen ved Kathrine Gellert fra Vokslev Forsamlingshus, Poul Erik Christensen fra samråd og idrætsforening og Leo Helmer fra Vokslev Samråd.

Gennem godt en time blev deltagerne informeret om mulighederne, incl. den finansieringsform, der kan blive den endelige, med baggrund i to forelagte modeller.

Konklusionen efter de to borgermøder var ganske entydig, nemlig at borgerne i lokalsamfundet gerne vil gå videre med et initiativ, der bygger på de forelagte tanker – og en proces, der betyder stiftelse af en selvejende institution. Her foruden skal der arbejdes målrettet for at skabe den nødvendige økonomi.

Poul Erik Christensen – medlem af arbejdsgruppen, formand for Vokslev Idrætsforening og tidligere bestyrelsesmedlem i Vokslev Friskole, fremlagde de økonomiske forhold for en overtagelse og videre drift af friskolebygningerne.

Nibe Avis bringer yderligere reportage fra onsdagens borgermøde i den kommende uges trykte udgave.