Et projekt gennem ca. to år med såning og udplantning af vilde blomster i dele af grøftekanter og skrænter gennem Vokslev, har indtil nu været en succes.

Livet for insekterne er med de tidligere grøftekanters forsvinden blevet stadigt mere udfordret, og det besluttede man sig for et par år siden i Vokslev for at gøre noget ved.

Der blev således med tilskud fra Aalborg Kommune udplantet og sået en række forskellige frøbasedede, løgbaserede og rodbaserede planter (stauder) i felter langs Hobrovej, og siden er planterne hjulpet på vej ved ihærdige ildsjæles arbejde med at luge felterne. – Det er sket på god social basis, og på den måde er projektet på alle måder blevet en succes, fortæller Leo Helmer, formand for Vokslev Samråd.

– Nu er planterne efterhånden groet til, og de sætter frø til de næste generationer, konkluderer Anne Brandt, have- og landskabsarkitekt (MDL).