Et møde mandag aften skabte klarhed over den kortsigtede fremtid for det kommende Vokslev Kultur- og Forsamlingshus, idet mødet var den anden af to på hinanden følgende generalforsamlinger, der med klart flertal stemte for et salg af Vokslev Forsamlingshus til fordel for køb af den tidligere Vokslev Friskole til fortsat lokalt samlingssted.

– Det har været et krav fra styregruppen for køb af de tidligere friskolebygninger, at det provenu, der kan skaffes ved salg af og nedlæggelse af Vokslev Forsamlingshus, skal indgå i købesummen for friskolebygningerne, forklarer Leo Helmer fra Vokslev Samråd.

På de to generalforsamlinger var der hhv. 21 stemmer for, 1 imod og 1 blank – og senest ved mødet mandag aften var der 21 stemmer for, ingen imod og ingen blanke.

Dermed kan processen med salg af forsamlingshuset fortsætte. Flere interesserede købere har meldt sig, og salget bliver derfor overdraget til advokat for den videre proces. Torsdag aften er der stiftende generalforsamling i Vokslev Kultur- og Forsamlingshus.