Ejerne af Klæstrup Mølle, Conny Justesen og Karsten Møller har siden midten af 1980’erne beboetejendommen med den tidligere vandmølle i Klæstrup, sydvest for Vokslev. De seneste tre måne-der – og i årevis forud – har de oplevetderes hjemlige omgivelser i form af  privat have, en privat mølledam og ekstrem nærhed til naturen – incl. nærhed til Binderup Å – blive udsat for fysiske overgreb, der rækkerlangt ud over, hvad der er aftalt, og under dialog – eller mangel på samme.Det er ifølge deres egne udsagn ikke en myndighed værdig.

– Vi har måske ikke i tide forstået alt, men vi ved med sikkerhed, hvad vi har aftalt – skriftligt – og her er der dels nogle overtrædelser i forhold til aftaler – og der er i den fysiske udførelse af regulering af Binderup Å anvendt metoder, hvori vi slet ikke kan se os selv.

– Er der da slet ikke nogen kontrol med, at aftaler, der er indgået, også bliver overholdt, spørger de.

Sagen kort, fortalt af Conny Justesen:

Aalborg Kommune anmeldte for nogle år siden, at der vil blive tale om en regulering af forløbet af Binderup Å, der løber i skel med vor ejendom, og man ønsker forløbet gennem Klæstrup Vandmølle (en spærring, red.) åbnet og de ca. to meters fald på åen over en afstand på 400-500 meter omdannet til et »stryg«, som i korthed er et langstrakt vandfald uden spærringer, og hvor fisk kan svømme uhindret mod strømmen til gydepladser i åen.

Idet åen tidligere forløb gennem vor lille mølledam, er åen nu lagt om i sit eget forløb, og mølledammen er omdannet til en stillestående sø, hvor vandstanden kan reguleres via en pumpe. Pumpen er nu opsat på vor matrikel, og vi har fået denne pumpe »forærende«, mod at overtage al pasning og drift af pumpen – dvs. også alle omkostninger til drift og vedligeholdelse.

Conny viser her pumpen, som hun og Karsten har fået forærende, ganske vist med 10 års tilskud til driften – men hvad derefter ?

Mølledammen er nu adskilt fra Binderup Å med en spunsvæg i beton. Samtidig er mølledammen reduceret i størrelse, trods aftale om det modsatte. Mølledammen var oprindeligt på 1400 kvm., og skulle ifølge projektet øges til 1700 kvm. 

Efter projektet nu er gennemført, vurderer vi størrelsen til ca. 1200 kvm – eller i det mindste mindre end før projektet blev indledt. 

Samtidig er der udlagt jord på dele af vor ejendom – jord fra oprensning af Binderup Å og mølledammen. 

Denne jord er nu udlagt på vor og på naboens ejendom, sine steder i en lagtykkelse på omkring 2 meter, mod aftalt »ca. 40 cm«.

– Og når så nogle dele af arbejdet betydeligt overskrider de aftalte værdier – og andre dele af arbejdet blot gennemføres helt eller delvis uden aftaler om ændringer – så forstår vi slet ingenting af, hvad der egentlig skulle være en god proces, hvor vi gensidigt ville kunne holde en ordentlig dialog, til trods for at arealet med mølledam og omgivelser er eksproprieret. Samtidig oplever vi en uforsonlig tone, når vi med mellemrum har forsøgt at gøre vor ret gældende; på egen matrikel vel at mærke, siger Conny Justesen til Nibe Avis.

I Nibe Avis' trykte udgave kan du læse hele reportagen, incl. svar fra Aalborg Kommunes miljø-rådmand.