Bestyrelsen for den nye institution, der har rejst sig i bygningerne efter den tidligere VokslevFriskole har nu gennem nogen tid været i arbejdstøjet. 

»Vokseværket«
Sådan hedder den tidligere Vokslev Skole/Friskole, efter at de indkomne forslag til stedets navn er blevet vurderet af Fondens bestyrelse.

– Navnet signalerer, at det er et sted hvor ting kan gro, fyldt med aktivitet og virke, en konsekvens af det at vokse og udvikle sig og selvfølgelig tilknytningen til Vokslev, udtaler formand for bestyrelsen Niels Munk.

Materialer til andre friskoler
Bestyrelsen har sammen med andre entusiastiske medborgere de seneste måneder arbejdet med at få ryddet op i de gamle skoleting. Bl.a. har flere lokale friskoler fået gavn af møbler og undervisningsmaterialer.

Gang i aktiviteterne
– Der er kommet rigtig godt gang i aktiviteterne. Faktisk mere end vi havde turdet håbe, udtaler kasserer Poul Erik Christensen, der har overblikket over udlejningskalenderen. Der er aktiviteter som vævning, keramik fremstilling og Jiu Jitsu, og i øjeblikket er der stadig mulighed for f.eks. badminton eller lignede i dagtimerne.

Forsamlingshus flyttet indOm forsamlingshuset udtaler Kathrine Gellert, at forsamlingshuset er flyttet ind og arbejder på planer for ombygning. Der er åbent for leje af lokalerne, i det omfang dette kan forenes med Corona-restriktionerne. Der er mulighed for at leje såvel den store sal som et par tidligere klasseværelser, der kan slåes sammen til ét lokale.

Tirsdags-loppemarked
Der er fortsat mange ting tilovers fra friskolen. Disse vil blive solgt på loppemarked hver tirsdag eftermiddag – under skyldig hensyntagen til corona begrænsninger.

Musik undervisning på vej
Ellers er der planer om at etablere forhold til musikundervisning. Der er igangsat et projekt med at kortlægge og renovere inventaret i det gamle musiklokale, og det forventes, at der til forårssæsonen kan udbydes musikundervisning under en eller enden form. – Det beror selvfølgelig ikke mindst på, om den interesse vi har fået tilkendegivet, også er til stede i virkeligheden, udtaler Jens Askehave: Men vi har i hvert fald alle faciliteterne til at komme i gang, konstaterer han.

Booking system et ønske
På sigt arbejdes der med et adgangssystem, hvor det er muligt hjemmefra at booke et lokale, en badmintonbane eller lignende, betale og få tilsendt en sms med en adgangskode til det pågældende lokale. 

– Det bliver ikke til januar, men det altid godt at have gode langsigtede mål, udtaler Dennis Nørholt, der også er ansvarlig for varmestyringen af bygningerne.

Der er også stor interesse i at deltage på AOF´s kursushold. Keramik har planer om at etablere yderligere to hold, således der er fire hold pr. uge. Der er fuld gang i Jiu-Jitsu i VOX13, ligesom der er etableret et yoga-hold om torsdagen.

Og så er der jo børnehaven, som kom i gang allerede efter få dage, da det for et lille års tid siden måtte konstateres, at friskolen ikke længere kunne drives.

Så alt i alt synes jeg vi er kommet rigtig godt fra start,  siger Niels Munk. Og det er bare med at byde ind med de gode ideer. Det er stort set ingen begrænsninger i mulighederne i Vokseværket, slutter formanden.

Børnehaven i Vokslev, som tidligere hørte til friskolen, åbnede kort tid efter friskolens konkurs.