Realdania Underværker-kampagnen i foråret 2021 modtog 129 ansøgninger fra hele landet. 17 ildsjæleprojekter har nu modtaget støtte. Et af disse er Vokseværket i Vokslev, som ønsker at omdanne en nedlagt friskole til et nyt kultur-, idræts- og aktivitetscenter.

Vokseværket
Da den tidligere populære friskole var landsbyens primære omdrejningspunkt, betød skolens konkurs i december 2019, at byen blev stille. Ved fælles hjælp lykkedes det landsbyen at købe friskolen af konkursboet. Nu skal bygningerne igen summe af liv og glæde, denne gang for både børn og voksne.

Omdannelsen af den tidligere friskole til et kultur-, idræts- og aktivitetscenter har flere formål.

Lokalområdets forenings-, kultur- og idrætsaktiviteter kan fortsætte som tidligere.

Omdannelsen vil åbne kultur- og aktivitetscentret op for andre foreninger i det omkringliggende landdistriktsområde, idet det er vanskeligt/umuligt for mange foreninger at reservere gode tider i nærliggende kommunale haller og skoler.

Kultur- og aktivitetscentret vil gøre landsbyen attraktiv for aktive familier, som ønsker at flytte på landet.

Omdannelsen vil skabe rammer for større fællesskabsfølelse og øget socialt sammenhold for landsbyens indbyggere.

Bygninger bærer selvfølgelig præg af at være en tidligere skole, så alle bygninger skal i større eller mindre grad ombygges på sigt. I første omgang er det vigtigt at få skabt en synlig hovedindgang og en "samlende" foyer, hvor lokaleoplysninger mm. kan tilgås. Desuden gennemføres der energibesparende foranstaltninger.

Lokalsamfundet købte friskolen af konkursboet for 1.750.000 kr. Midlerne blev skaffet ved at nedlægge den lokale Vokslev Sparekasses Fond, hvorved egenkapitalen på kr. 1.200.000 blev frigjort. Desuden blev landsbyens forsamlingshus fra 1898 solgt. Forsamlingshuset var nedslidt og udlejningen for nedadgående. Provenuet fra salget og egenkapitalen - i alt 680.000 kr. - gik også til køb af friskolen. Salg af folkeaktier og et rentefrit lån fra landsbyens idrætsforening gjorde det sidste.

Ejerskab
Projektet – og Vokseværket - er organiseret i en fond, Vokslev Kultur- og Forsamlingshus, der er underlagt offentligt tilsyn af Fondsmyndigheden og Civilstyrelsen. Fondsformen er valgt, fordi egenkapitalen derved er maksimalt beskyttet.

Den daglige drift varetages af diverse udvalg: Husrådet, hvor alle lejere/brugere er repræsenteret, Forsamlingshusudvalget, Kommunikationsudvalget, Fundraisingsudvalget, Bygningsvedligeholdelsesudvalget, Haveudvalget og Aktivitetsudvalget.

Hele lokalsamfundet har været dybt engageret i nedlæggelse af sparekassefonden, salg af forsamlingshus, køb af friskole og meget mere. Da købssummen på friskolen var færdigforhandlet, var der pga. corona-situationen et forsamlingsforbud på maks. 50 personer, hvorfor det var nødvendigt at invitere lokalsamfundet af 3 omgange for at få alle interesserede med. Den store mødedeltagelse viste et fantastisk lokalt engagement, og en enighed om at gennemføre den store omfattende plan.

– Vi er meget taknemmelige over støtten fra Realdania Underværker og glæder os meget til at Vokseværket fyldes endnu mere. Der er hjerte- og husrum til mange flere aktiviteter, udtaler Niels Munk, formand for fonden Vokslev Kultur-og Forsamlingshus.

Med Realdanias støtte er ombygningsprojektet på kr. 3,55 mio. nu næsten fuldt finansieret. Tidligere har Aalborg Kommunes Landdistriktspulje givet forhåndstilsagn om kr. 1,15 mio. Bolig- og Planstyrelsens landsbyfornyelsespulje har støttet med kr. 950.000, og støttebeløb er desuden modtaget fra Norlys Vækstpulje og Aage V. Jensens Fonde. Der mangler således kun kr. 250.000 i at finansieringen er 100%.