Anette Kørner Lomborg er pr. 1. januar ansat som vikar præst i Nibe-Vokslev pastorat, idet opgaverne i pastoratet på baggrund af et stigende indbyggertal er blevet flere. Samtidig er opgaverne for provst Anna Døssing Gunnertoft også øgede, så der på denne måde sker en aflastning for en del af de tjenstlige opgaver i sognenes regi.

Anette Kørner Lomborg, er oprindeligt uddannet folkeskolelærer, og inden hun kastede sig ud i teologistudiet, arbejdede hun i 13 år som kirke- og kulturmedarbejder i Hjørring. En gammel drøm om at læse teologi blev til virkelighed for syv år siden, hvor hun fik mulighed for at studere. Anette blev cand.theol. fra Aarhus Universitet i sommer og afslutter om kort tid forløbet på pastoralse-minariet.

Anette bor i Egå ved Aarhus sammen med sin mand, Kristian. Parret har tre børn, hvor kun den yngste på 18 år stadig bor hjemme.

Anette Kørner Lomborg ordineres i Budolfi kirke på søndag.

Flere præster i rotation
Fra nytår er Hanne Kragh Pahuus ansat som vikarierende sognepræst i Nørholm sogn. Hun afløser dér Anette Rask Hollesen, der samtidig er blevet ansat som sognepræst i Svenstrup-Ellidshøj pastorat.