Den nye kulturinstitution »Vokseværket«, som nu er i gang i bygningerne efter den tidligere Vokslev Friskole, markerede onsdag byggestarten på en omfattende ombygning til forsamlingshus og hjemsted for områdets aktiviteter.

Børnene er fremtidens brugere af »Vokseværket«, som den nye institution er døbt. Derfor var det samtidig naturligt at lade børnene tage det første spadestik til byggeriet – godt hjulpet af Jes Lunde (R), Aalborg Kommunes rådmand for Sundhed og Kultur, hvor landdistrikter og kultur henhører under.

Formand for Vokseværkets bestyrelse Niels Munk bød velkommen til de omkring 70 fremmødte, her iblandt repræsentanter for Aalborg Kommune samt Vokseværkets samarbejdspartnere, nemlig arkitekt virksomheden KARAKTER Arkitektur og entreprenørviskomheden KIMBO.

Niels Munk opridsede kort situationen og baggrunden for byggeriet, og han takkede en række sponsorer for donationer til projektet, og han rettede en særlig tak til alle de lokale, som også har bakket op.

Efter en halv snes børn, assisteret af rådmand Jes Lunde, havde taget første spadestik ved at fylde en trillebøre med sand, fik tre talere muligheden for at udtrykke sig:

Arkitekt Mai Brinck fra KARAKTER Arkitektur satte ord på det sammenhold og den virkelyst, som Vokslev-borgerne viser, og som hun som arkitekt gør en indsats for at også Vokseværket skal være et udtryk for.

Murermester Kim Nielsen, KIMBO, omtalte arbejdet, som allerede er i gang med nedbrydning, og som snart vil gå fremad. I Vokslev er I ihærdige, for I har samlet midler, og med salget af et forsamlingshus og købet af en tidligere friskole er grunden lagt til et godt resultat. I har vist fremsyn for Vokslev og for området. Leo Helmer fik en særlig ros for sin indsats som fundraiser og som den, der knytter forbindelserne sammen blandt de mange interessenter, der er i et projekt som dette.

Rådmand Jes Lunde glædede sig over, at Aalborg Kommune har involveret sig, også økonomisk, i projekt Vokseværket. – Vi gør det gerne, og vi vil gerne understøtte projekter, som VIL noget. Det er imponerende, at I har taget initiativet fra I mistede jeres skole, til dér, hvor vi står i dag. Det giver fællesskab, og det er på alle måder godt for et lokalsamfund som her i Vokslev.

Byggestarten blev afsluttet med et fælles hurra-råb for det kommende og ombyggede Vokseværket.