ERHVERVSMAGASINET NIBE: Skolen kan være langt fra virkelighedens verden, men en spændende læreplads kan inspirere de unge til at bliver - også teoretisk klogere på en specifik og speciel branche. Dertil kommer, at de mange løft med net fyldt med fisk – op til 10 tons på en enkelt dag – giver.

mere styrketræning end mange timer i et fitnesscenter. Og de to unge, der har valgt en alternativ karriere i forhold til de fleste, er yderst tilfredse med tilværelsen som henholdsvis udlært og lærling – i landbrugsbranchen med fisk som speciale. Tilmed har de begge taget stort kørekort med ret til at føre lastbil med hænger – og så er de garanteret job efter deres uddannelse.

Passer på miljøet
Det er Lundby Fisk ved Nibe, der åbner dørene for lærlinge med særlig interesse for fiske-opdræt og dambrug. Bag det hele står Peter Holm, der sammen med hustruen Heidi driver virksomheden, der er i uafbrudt udvikling og vækst. Virksomheden har mange år på bagen og bygger på en meget specifik og unik viden, som Heidi og Peter Holm gerne vil give videre til næste generation i branchen. For udviklingen går hurtigt med nye forhold for producenterne af ørredfisk. Der er for eksempel rundt omkring blevet skabt fri passage ved de dambrug som leder å vand ind, så faunaen og vildfisk frit kan vandre op og ned med strømmen. Det er til glæde for både miljøet og lystfiskere.

- Erhvervet har fået mulighed for at konvertere de fastsatte foderkvoter til udledningskvoter, her-ved kan produktionen øges. Vi er stolte af, at det såkaldte foodprint på naturen er lavere ved fiskeopdræt end ved kyllingeproduktion, forklarer Peter Holm med god samvittighed. Foodprint er udtryk for meget eller lidt produktionen påvirker naturen. 

Lundby Fisk, der har fire produktionsadresser i Himmerland, producerer både fisk til udsætning i put and take søer i Danmark og Tyskland – samt andre lande i Europa, hvor en eksportør står for salget. Disse fisk vejer fra 5 gram til 10 kg. Indtil for nyligt har der også været et samarbejde med landets lystfiskerforeninger om udsætning af småfisk i de danske vandløb, men det er der ikke rigtigt marked for mere. Til gengæld er der meget gang i forædlingen af fiskene og krydsning af de forskellige arter af ørreder til dambrugene. Der er faktuelt fem ørredstammer i de nordiske dambrug: Regnbueørred, guldørred, bækørred, kildeørred og rødding.

Forældrefiskene stryges for æg og sæd, og æggene bliver kunstigt befrugtet. Efter 30 dage er æggene så udviklede, at man kan ane fiskens øjne som en sort prik – øjenæg. Øjenæggene sælges både til hjemmemarkedet og til eksport.

Ørreden hedder Lundby
- Ørrederne kan krydses med hinanden og blandt kendte er tigerørreden, der er en krydsning mellem en kildeørred og en bækørred, og der er også en krydsning mellem en guldørred og en bæk-ørred, der ikke har fået noget navn, forklarer Peter Holm.

- Og så er der jo vores helt eget »barn«: en Lundby-ørred, der er en unik krydsning mellem en regnbueørred og en rødding. 

Disse nye typer afkom af ørrederne er golde, det vil sige at der ikke kan avles på dem. De er fremelsket udelukkende for at dambrugene kan levere den bedste mulige spisefisk, der samtidigt er robuste.  Dette avlsarbejde er fascinerende, synes både Martin og Rasmus:

- Det bliver fremtiden at kunne producere kød med en lavere klimapåvirkning og på en bæredygtig vis, fortæller Martin Winther Nedergaard, der ser frem til alle de nye tiltag, som Lundby Fisk er med i.

For eksempel er det lykkes Lundby Fisk som noget nye at avle regnbueørreder, som de kan stryge æg af hele året rundt. På den måde får virksomheden en uafbrudt produktion, som man kender fra kyllinge- og svineproduktion. Det betyder meget økonomisk at kunne opnå en stabil løbende produktion af de eftertragtede ørreder, rogn og øvrige fiskeprodukter.

Kæmpeprojekt på vej
Faktisk er Lundby Fisk med i et større projekt, der omfatter andre virksomheder såsom Aalborg Havn, Aal-borg Portland og Aalborg forsyning for at skabe et bæredygtigt fiskeeventyr nordøst for Aalborg. Arbejdet har været mange år undervejs og omfatter en fornuftig udnyttelse af et stort landområde, som skal om-dannes til en kæmpe ørredfarm, hvor spildevandet skal renses af energipil og flis, der kan indgå i varmeproduktionen og fiske- ekskrementerne kan bruges til biogasfremstilling og eller brintfremstilling. Et pro-jekt, der kræver en investering på op til ½ mia. kr. og måske derfor synes Martin og Rasmus at der er en god fremtid i at blive landmand med fisk som speciale.   

- Det bliver meget spændende, hvis man kan blive en del af den udvikling, som Lundby Fisk faktisk har vist vejen til, forklarer Rasmus Lund Poulsen, der udmærket ved, at udviklingsprojekter tager tid.

- Men jeg har tid til at vente og blive klogere på området, indtil gennembruddet kommer.

Peter Holm brænder for at komme videre med projektet, der kan indebære en forøget eksport af ørred-rogn til de store markeder i Asien. Her er ørred-æggene fra Danmark eftertragtede i sushi-fremstillingen - både i private hjem og på restauranter. Lundby Fisk kan nemlig levere dem i lige netop den rette konsi-stens, som kunderne på eksportmarkederne efterspørger. 

Indtil den cirkulære økonomi bliver en realitet, må virksomheden »nøjes« med årligt at levere 300 tons – 15 mio. stk. ørreder til de nuværende kunder. Og det er også imponerende.

Læs hele artiklen i ERHVERVSMAGASINET NIBE

Der er til stadighed meget at gøre, både udendørs og indendørs. Her udtages prøver fra fiskedammene.