Brit Olesen, Haugårdsvej 46, Næsborg, 9670 Løgstør, skriver dette læserbrev til Nibe Avis:

LÆSERBREV: Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune: Borgmester Knud Kristensen, Kirsten Moesgaard, Per Bach Laursen, Per Bisgaard, Uffe Bro, Palle Jensen og Teresa Berg Andersen har sat gang i sagsbehandlingen vedrørende 40 nye kæmpemøller i Nørrekær Enge.

De 13 etablerede vindmøller i Nørrekær Enge var oprindeligt planlagt som 15 stk, men efter indsigelser fra Staten, Kirken, Naturfredningsforening og flere borgere, blev der fjernet 2 vindmøller.

Hvordan er der nu blevet plads til 40 nye møller?

I forbindelse med de 13 møller blev der givet dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.
Forklaringen på det var, at landskabet ind mod stenalderskrænterne skulle friholdes for vindmøller.

Siden opstillingen af de 13 møller har skatteborgerne betalt 170 millioner for at fjerne højspændingsmaster 3 kilometer ind i landet på begge sider af Limfjorden, for at forskønne det kulturhistoriske landskab med blandt andet Næsborg Kirke.

40 nye vindmøller i Nørrekær Enge vil ødelægge landskabet fuldstændigt.
De 22 vindmøller i Klim Fjordholme vindmøllepark er et voldsomt syn.

Nørrekær Enge projektet vil blive værre, og det vil ødelægge landskabet totalt, og gøre hele området omkring Nørrekær Enge ubeboeligt.

Vi har fra kommunens sagsbehandler Annette Kümpel fået oplyst, at sidste frist for henvendelse vedrørende projektet var i oktober 2014.
Efterfølgende har borgmester Knud Kristensen og en rådmand fra Aalborg Kommune deltaget i et møde i Tolstrup Forsamlingshus sammen med Vattenfall angående projektet.

I næste uge afholder Vattenfall et møde for udvalgte borgere i Tolstrup Forsamlingshus vedrørende projektet.

Det virker helt tosset, at kun 7 af byrådets 27 medlemmer har sat projektet i gang.
Det er altså 20 medlemmer i byrådet, der bliver holdt helt udenfor indflydelse om Nørrekær Enge projektet.
I Aalborg Kommune foregik det på nøjagtig samme måde 31 byrådsmedlemmer, der ikke blev hørt i Aalborg og kun 4 stemmer i et specielt udvalg var for igangsættelsen.

Det er føles som magtmisbrug, at særligt udvalgte ikke skal følge gældende regler og lovgivning. Offentlighedsfasen sluttede for to år siden, og så indbyder Borgmesteren her til en ny åbning for de udvalgte. Hvem kan man stole på? Skal man ikke følge loven, selvom man er et svensk firma?

En helt ny situation..., ja, og med endnu flere vindmøller på det indleverede projekt. Nu bør hele offentlighedsfasen gå om, så alle byrådsmedlemmer deltager, inden der arbejdes videre på noget som helst. Alt, der foregår i Vattenfall projektet, er i strid med tidligere afgørelser.

Er det Vattenfall eller byrådet der træffer beslutning om, hvordan vores levesteder, natur og kystlandskab skal se ud, og om vi skal have mulighed for fortsat at bo her?
Brit Olesen, Haugårdsvej 46, Næsborg, 9670 Løgstør.