Af: Tina French Nielsen, borgmesterkandidat/rådmand og Mads Duedahl, rådmand (V), Aalborg Kommune.

Mandag d. 21. november var en mærkedag. Om akkurat et år står vælgerne i kø for at afgøre, hvem der skal være Aalborgs nye borgmester. Det bliver på mange måder et afgørende valg, for selvom meget i øjeblikket går Aalborgs vej, er der store udfordringer i horisonten, og løsningen herpå kræver et helt andet lederskab, end det vi har oplevet de sidste 3 år.

Heldigvis er valget tættere end nogensinde. Ved sidste valg manglede der således blot 5.624 stemmer for at borgmesterposten havde tippet til blå blok. Vælgerne bør derfor spørge sig selv, om det ikke snart er på tide at stoppe mere end 90 års socialdemokratisk dominans, og i stedet vælge en borgmester, der kan sikre positiv nytænkning og brugbar forandring. For forandring skal der til.

Under tidligere borgmester Henning G. Jensen gennemgik Aalborg Kommune en storslået transformation. Universitetet voksede sig stort, kranerne i byen stod aldrig stille og erhvervslivet omstillede sig i til fremtiden. Problemet er dog, at der efter sidste valg ikke længere tænkes nyt og visionært på borgmesterens kontor. Vi rider stadigvæk videre på Henning G.’s bølge, men man må til stadighed spørge sig selv: Hvad er det egentlig Thomas Kastrup Larsens vil – udover at være borgmester?

En lang række projekter som Letbane og Smart-City har fra Thomas Kastrup Larsens side været italesat som personlige mærkesager. Skåltalerne har i vanlig stil været udført til perfektion, men værre er det gået, når det kommer til resultaterne. Stort set alle borgmesterens drømme er faldet til jorden med et brag - altså lige med undtagelse af Nordjyllandsværket, hvilket indtil videre har resulteret i en ekstraregning hos forbrugerne på ca. 100 mio. om året.

For at redde den gode stemning turnerer borgmesteren nu rundt, og han påtager sig stolt hæderen for de mange arbejdspladser, som kommunens virksomheder med rette burde have æren for at skabe. Men selv en flot jobskabelse i kommunens virksomheder ændrer desværre ikke på det faktum, at vi i Aalborg Kommune har noget nær landets højeste ledighed, som nu overstiger ledigheden på Lolland!

Denne udvikling burde dog ikke komme bag på os, for når man ser på erhvervsklimaundersøgelser fra både Dansk Industri og Dansk Byggeri, rangerer Aalborg blandt de dårligste erhvervskommuner i kongeriget. Udfordringerne presser sig altså på i vores dejlige kommune, og Socialdemokraternes eneste forslag synes at være mere af det samme.

Heldigvis får kommunens borgere muligheden for at vælge en anden vej. For Venstre og de borgerlige partier vil en anden vej. En vej, der er ansvarlig og langsigtet, og hvor der udvises respekt for borgernes skattekroner. En vej, hvor vi vil nedbringe arbejdsløsheden ved at investere penge i vækstinitiativer, der sikrer bedre rammevilkår for erhvervslivet og samtidig søger at styrke iværksætteriet, for det er direkte pinligt og skadeligt, at vi bliver anset for at have et af landets dårligste erhvervsklimaer.

Derudover vil Venstre sætte grænser for, hvad en kommune skal blande sig i. Vi vil sikre, at vi holder os på lang afstand af dyre prestigeprojekter som Nordjyllandsværket.

Vi vil gerne investere i ting, der giver mening, og vi vil fortsætte en stærk investering i Aalborg. Vi har masser af visioner for byen. Aalborg skal fortsat være en by for alle kommunens borgere. Hvad enten du tager cyklen, kører i egen bil eller benytter den kollektive transport, skal der være mulighed for at lade sig transportere og parkere i vores smukke by.

Selve byen skal have et løft, så en slidt gågade og Vesterbro bringes up to date, og indrettes med små åndehuller, legepladser og gode samlingssteder til glæde for borgere i alle aldre.

Børnefamilier og ældre, der har en begrænset mobilitet, skal have mulighed for bynær parkering til rimelige priser, så de i fremtiden ikke konsekvent fravælger at benytte midtbyen, fordi besværlighederne er for store.

Vi skal turde tænke stort og fortsætte arbejdet med at udvikle Aalborg havnefront og midtby med unikke oplevelser i verdensklasse, så også turister og investorer vil åbne øjnene for Aalborgs charme og fantastiske potentiale.

 

Aalborg Kommune er meget mere end kun Aalborg. Vi har brugt rigtigt mange penge i landdistrikterne, men de mellemstore byer halter stadig bagefter. Vi har fået afsat et stort beløb, men vi er langt fra færdige.

 

Vi kan se, at når vi politisk afsætter penge direkte til en by, og når de lokale kommer i tæt dialog med By- og landskabsforvaltningen, sker der noget. Det gør også, at når forvaltningen gør noget i byen, så gør de det rigtige.  

Næste valg handler i høj grad også om at skabe tryghed for fremtidens velfærd. Venstre vil sætte fokus på de svageste grupper, og især vil der være fokus på at ALLE børn har ret til en god barndom. Vi vil lede mod og arbejde med, at finde de rigtige løsninger for børnene. For fremtiden i Aalborg Kommune skal tilhøre børnene.

Vi vil ikke længere finde os i, at børnene tabes allerede i børnehaven. Det skal vi handle på. Vi må stille krav om, at børn bliver socialt dygtige og klogere af at komme i dagsinstitutionerne.

 

Vi ved, at et treårigt barn fra en almindelig familie har hørt 30 mio. flere ord når de starter i børnehaven end et barn fra et socialt mere udfordret hjem. Vores dygtighed til at mestre sproget afgør, hvad vi får ud af vores skolegang. Børns faglige resultater hænger tæt sammen med, hvor meget tale de lærer at mestre og hører som små.

 

Vi har i Aalborg Kommune alt for mange børn, der tabes allerede før de er startet i skole. Og vi kan se, at de ikke kan nå at indhente det i den tid vi har børnene i skolen. De er tabt på forhånd.

 

Vi vil sætte helt anderledes ind med sprogscreening og dedikeret arbejde med sprog i børnehaven for de svageste børn. Vi ved fra forskellige undersøgelser, at det er så lidt der skal til, for at vi får børnene ind i god gænge, men det skal gøres rigtigt med en struktureret indsats og med hjertet på rette sted.

 

Rygraden i alt er professionelle og engagerede medarbejdere og stærk og dedikeret ledelse. Vi vil investere i god ledelse og kompetenceudvikling.

 

For fremtiden skal Aalborg Kommune ledes professionelt overalt.  Vi vil have de dygtigste og bedste medarbejdere og den mest dedikerede ledelse i hele Danmark - og så skal vi turde sætte dem fri. Vi skal som politikere beslutte rammer og retning, og så skal embedsværket anvise os muligheder, inspirere og gå i dialog.

 

Vi ser til dagligt, hvad god og professionel ledelse kan gøre for en skole, et plejehjem og handicaptilbud. Vi ser, mærker og oplever det, ligegyldigt hvor vi kommer, går, arbejder eller står.

 

Men alt det kræver først og fremmest at vi formår at skabe vækst og få flere aalborgensere i job. At vi får styr på udgifterne på beskæftigelsesområdet og i driften. For fortsætter vi ud af Socialdemokraternes nedslidte sti, vil der i fremtiden kunne forekomme store besparelser i velfærden, simpelthen fordi pengene slipper op.

 

Så kære borgere, tænk jer nu godt om ved næste valg. Har I råd til endnu fire år med en rød borgmester, og trænger Aalborg i det hele taget ikke bare til en forandring der kan mærkes?