Det var overskriften for den årlige højskoledag, som afholdtes i Bislev Aktivitetshus af menighedsrådene i gamle Nibe kommune  i samarbejde med Bislev Seniorklub. 

Sognepræst  Annelise Stenholt Skjerning Heilskov, Farstrup præsenterede i den lokale sognepræsts fravær dagens program. 

Else Svennum fortæller:
Dagens foredragsholder, Erik Lindsø tog os med på en rejse gennem smilets og humorens verden. Erik Lindsø har blandt meget andet arbejdet en tid i Danmarks radio, hvor han sammen med et par andre medarbejdere samlede på små glade hverdagshistorier som et modstykke til alle de triste nyheder, vi får gennem eksempelvis radio/TVavis.  Det fandt han så oplivende, at selv om, han ikke længere har radioen som arbejdsplads er han fortsat med at samle.

Han gjorde flere gange gennem sit foredrag opmærksom på, at LIVET ER EN GAVE, men vi skal huske at pakke den ud.

Naturligvis havde vore største humorister en stor plads i dagens emne. Det gjaldt Storm P. (1882-1949), hvis livssyn og humor bl.a. kommer til udtryk i hans 3000 fluer. Storm P.  stod en gang og malede et portræt, og han blev da spurgt, om han ikke kunne male, så det lignede, hvortil Storm P. svarede: Jo, men jeg nænner det ikke.

En anden af Danmarks største komikere og skuespillere, Dirch Passer (1926-1980) hørte i høj grad også til under dagens emne. Her fortalte Lindsø bl.a., at Dirch på et tidspunkt lave-de en parodi på tidligere handelsminister Lis Groes, men han erfarede, at hun var et meget socialt engageret menneske med mange tanker for de svageste, så det kunne han simpelt-hen ikke forsvare, og nummeret blev straks taget af plakaten. Lindsø påpegede, at humor kun er sjov, når der ligger stor alvor bag.

Umiddelbart skulle man tro, at to så store humorister som Storm P. og Dirch Passer havde en »let gang på jord«, men det var langt fra tilfældet.

Forfatter Benny Andersen faldt også naturligt ind i dagens emne. Hans digte har en hjerte-varm humor, og hans sange er gået i alle danskeres hjerter, 

Børnene mestrer om nogen humoren, og det helt uden at ane det. Blot for at nævne et ek-sempel: Hvad vil du være, når du bliver stor? Det ved jeg ikke, for jeg ved jo ikke, hvor stor jeg bliver. Lattermusklerne blev ofte rørt i løbet af formiddagen, og da Erik Lindsø sluttede kvitterede hele forsamlingen med stående bifald. 

Ægteparret Helle og Dynes Skovkjær, der står bag duoen: Toner af guld, præsenterede sange og musik, som man oplever i »Matador«.

Efter frokost var der koncertforedrag med titlen »Matador i ord og toner«, hvor deltagerne fik præsenteret sange og musik, som man oplever i »Matador«. De blev fremført af ægteparret Helle og Dynes Skovkjær, der står bag duoen: Toner af guld

– Vi fik på denne måde oplevet »Matador« fra en musikalsk vinkel. Et meget vedkommende foredrag netop, hvor serien ruller over skærmen. De høstede også stort og velfortjent bifald, fortæller Else Svennum. 

Organist Carsten Ullits Mortensen spillede til fællessang og sørgede for god lyd dagen igennem.

1. og 2. klasse på Bislev skole havde lavet kunstudstilling med titlen: »I balance«, som var inspireret af et besøg på »Kunsten« i Aalborg.

Salen i Bislev Aktivitetshus var fyldt på Højskoledagen.