Det blev Volsted Forsamlingshusudvalg som løb med landdistriktsprisen for 2016. Vinderne blev hyldet på en velbesøgt landdistriktskonference i Gigantium, hvor der også var tid til foredrag og debat.

Over 100 deltagere var onsdag aften samlet i Gigantium til landdistriktskonferencen arrangeret af Aalborg Kommune. Det største bifald gik til ildsjælene fra Volsted Forsamlingshusudvalg, da de vandt landdistriktsprisen for 2016. Prisen fik de for deres fornemme arbejde med at renovere byens forsamlingshus, og gøre det til et tidssvarende mødested i byen. Siden færdiggørelsen i foråret 2016, har det styrket fælleskabet og sammenholdet i byen samt øget antallet af aktiviteter. Det var nogle glade vindere på scenen:

– Vi er utroligt stolte over den her pris. Hele byen har knoklet med projektet. Vi har haft et super samarbejde både med borgerforeningen og Aalborg Kommune. Og så har vi haft meget stort fokus på at inddrage frivillige og dermed få pengene til at strække så langt som muligt, udtaler formand for forsamlingsudvalget Peter Overby. Og fortsætter: – Vi har nu været igennem vores første hele år, og kan virkelig se vores arbejde bære frugt. Vi har haft overskud på driften, og så har vi haft så mange aktiviteter i huset som aldrig før. Og vigtigst af alt så kan vi mærke, at vi har fået styrket fællesskabet og sammenholdet i byen.

Det var Sundheds- og Kulturrådmand Mads Duedahl, der overrakte prisen og han pointerer vigtigheden af disse samlingssteder i landsbyerne:

– Først og fremmest er jeg glad for at vi på denne aften har en perfekt anledning til hylde og give et skulderklap til de mange engagerede ildsjæle vi har i vores landdistrikt. Vinderne fra Volsted Forsamlingsudvalg har leveret et imponerende stykke frivilligt arbejde, som har været med til at samle byen i processen med renoveringen, og som også her bagefter har styrket byens sammenhold og gjort byen endnu mere attraktiv. Det er jo et udtryk for hvor vigtige landsbyernes mødesteder og forsamlingshuse er, siger Mads Duedahl.

Debat, foredrag og midtvejsevaluering
Konferencen i Gigantium var samtidig med prisuddelingen også ramme for foredrag og debat om Aalborg Kommunes landdistrikt. Aftenen startede med midtvejsevaluering fra landdistriktskonsulenterne i Aalborg Kommune og fortsatte så med inspirationsforedrag med Søren Vester fra TV2-programmet Vesters Verden, mens der senere blev åbnet for debat:

– Vi er jo midtvejs med Landdistriktspolitik 2014-2018 der løber frem til udgangen af 2018. Derfor er vi selvfølgeligt interesserede i at høre borgerne og ildsjælene om, hvordan de synes, det går. Er det de rigtige initiativer som kommunen bakker op om, er det de rigtige projekter, vi støtter. Kan vi forbedre dialogen? Er der gode idéer til, hvad vi i samarbejde kan gøre resten af politikperioden. Så vi er meget glade for at så mange er mødt op i aften, siger Pia Juul Eriksen, landdistriktskonsulent i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune.

Søren Vester fra TV-serien Vesters Verden gav deltagerne i konferencen et muntert indblik i landsbyernes samfundsrolle.
Leo Helmer fra foreningen LAK-Landsbyerne i Aalborg Kommune fremlagde foreningens syn på den førte landdistriktspolitik samt budgetønsker for den fremtidige landdistriktspolitik.
Rådmand Mads Duedahl indledte og afsluttede landdistriktskonferencen og roste samtidig landsbyernes ildsjæle for en god indsats.