Svæveflyveklubben AVIATOR holdt nytårskur med gode nyheder

Sidst i november fik AVIATOR - Aalborg Svæveflyveklub, der har hjemme på Vesthimmerlands Flyveplads ved Aars, stjålet fire klubfly. Lige efter jul blev forsikringen udbetalt, og erstatningsanskaffelser kunne dermed gå fra sonderinger til konkrete forhandlinger. Ved klubbens nytårskur d. 19. januar fik medlemskredsen så nyhederne om de første to anskaffelser.

Allerede i julen var tre medlemmer i Polen for at kigge på en ‘Arcus M’. Det er et højtydende moderne svævefly, som vil kunne glide over 50 m for hver meter det synker i rolig luft. Dermed overgår det det tosædede fly, som blev stjålet, med omkring 10%. Og M-varianten er også udstyret med en udklappelig motor, som er kraftig nok til at flyet vil kunne start ved egen kraft. Forhandlingerne faldt på plads i løbet af januar, og sidst i januar vil et par medlemmer igen køre turen til Polen, men denne gang for at tage flyet med tilbage. Samtidig vil betalingen på ikke mindre end 200.000 euro eller omkring 1,5 mio. kr. blive frigivet.

Ved tyveriet blev der stjålet to et-sædede LS4’ere; et meget populært fly blandt medlemmerne. I løbet af januar har man lokaliseret et eksemplar i Litauen. Da der her er tale om en kendt og billigere type, kunne kvaliteten godt bedømmes ud fra billeder og garantier, og under nytårskuren underskrev formand Jens Bonderup Kjeldsen købsaftalen på lidt over 200.000 kr. Flyet kommer til at tilbringe den første tid i Litauen, idet der skal gennemføres et større eftersyn. Der er et godt værksted i Litauen, og timelønningerne dér er mere attraktive end de tilsvarende danske eller tyske.

Med anskaffelserne mangler der stadig at blive fundet to fly mere. Der har endnu ikke vist sig noget interessant i markedet, men dette giver dog ikke grund til panik, idet man har mulighed for at lease et fly eller to til den kommende sæson.

Hen over årsskiftet har klubben fået forbedret sikkerheden, således at et tyveri som det passerede ikke vil kunne gentages. I det mindste ikke uden en del komplicerede tekniske indgreb.

Formand Jens Bonderup Kjeldsen, Støvring, underskriver kontakten om køb af et svævefly fra Litauen, mens kasserer Mogens Beltoft, Nibe, sidder klar til også at underskrive. Kontrakten er forhandlet af Henrik Holm Kristensen  fra Aalborg (stående). Foto: Poul K Guldbæk