Der er ikke forbud mod afbrænding i Nordjylland - men Nordjyllands Beredskab maner til omtanke og forsigtighed.

På Sankt Hans Aften rykker beredskaberne over hele landet ud til endnu flere brande end på en normal sommeraften.
Undgå at vi kommer på besøg hos dig - sørg for at brandsikkerheden er i orden.

Tilladelse ikke nødvendig
Du skal ikke have tilladelse fra Nordjyllands Beredskab, når du skal brænde sankthansbål af. 
Du skal blot huske at overholde reglerne for afbrænding. 

Sankthansbål skal være placeret mindst
30 m fra bygninger med hårdt tag.
60 m fra brændbare markafgrøder.
200 m fra stråtækte huse, brandfarlige oplag og letantændelig bevoksning som fx nåletræer.

Vis hensyn 
Brug kun rent træ. Aldrig trykimprægneret eller malet træ.
Du skal sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i dit bål. Flyt derfor bålet kort tid før det skal tændes.
Vær omhyggelig. Det kan være farligt, hvis bålet vælter, mens den brænder.
Tænd aldrig bål, hvis det blæser meget.
Brug aldrig benzin, sprit eller lignende ved optænding.
Sørg for at bålet er helt slukket, når du forlader det.

Læs meget mere på Nordjyllands Beredskabs hjemmeside:

https://www.nordjyllandsberedskab.dk