Atter i år er der en række Sankt Hans fester rundt om i lokalområdet.

Her omtaler vi kort de Sankt Hans arrangementer, som Nibe Avis er bekendt med:

Speakers Corner i Lundby
I Lundby har man valgt at holde den sædvanlige Sankt Hans fest med mulighed for grill menu, hyggeligt samvær, kaffe og kage i Lundby Kultur- og Forsamlingshus.
Bålet skal ikke mangle, og ej heller en båltale. men her stopper så traditionerne, for det lægges her op til publikum at holde en tale – kortere eller længere. Lidt i stil med Speakers Corner i London, hvor »ordet er frit«, siger man fra arrangørerne.

Frejlev – festen flytter i år til boldbanerne ved hallen
Frejlev Borgerforening og Frejlev Samråd står bag initiativet med Sankt hans fest, som i år er flyttet til en ny lokaltion bag Frejlevhallen. Direktør Palle Kjærsgaard holder årets båltale, og den musikalske side leveres af Kristine Lind.

Bålmusik v. Lars Palle til Sankt Hans i Bislev
Bislev Samråd og Bislev Borgerforening står for årets Sankt Hans fest i Bislev, hvor der til festen på Bislev Stadion er bespisning og bålmusik ved  Lars Palle Hansen.

Sankt Hans i Nibe på havnen ved Nibe Bryghus
Nibe Bryghus står atter i år for det praktiske omkring Sankt Hans på Nibe Lystbådehavn.
Nibe Sejlklub har hele dagen aktiviteter omkring sejlerkonkurrencen Nibe Cup, og efter afslutningen heraf går Sankt Hans programmet i gang med snobrødsbagning, salg af Nibe øl, vand, grillpølser m.v., ligesom der er gode og særlige tilbud hos Guf & Kugler samt Restaurant Sejlet.

Ingen tegn på forbud mod afbrænding
Fra Nordjyllands Beredskab lyder det, at der formentlig ikke kommer noget forbud mod Sankt Hans bål – men man opfordrer til generel stor forsigtighed med ilden. Og hvis det blæser overvejes det at indstille bålet.