Aalborg Kommune holdt borgermøde forud for budgetforhandlinger.

Velfærd for ældre og handicappede samt biblioteker og 3. Limfjordsforbindelse var hovedpunkter på Aalborg Byråds borgermøde mandag aften om det kommunale budget 2019.

Omkring 300 borgere var mandag aften samlet i Gigantium Aalborg for at høre nærmere om det forslag til Aalborg Kommunes budget, som magistraten for en lille måneds tid siden fremlagde, og som siden er drøftet indgående. Langt de fleste af tilhørerne havde en central sag at forsvare; dvs. de var tilknyttet en organisation, en forening eller et arbejdsområde inden for kommunen.

Og her blev de forslag til besparelser, som fremgår af budgetforslaget, taget op. Særligt de forslag til besparelser og ændringer, som angår velfærd for ældre og handicappede blev angrebet fra såvel politikere som i spørgsmål og kommentarer fra salen. Selv ældre- og handicap rådmand Jørgen Hein (Rad.) var ikke selv ganske begejstret over fordelingen af midler i sit eget budgetområde, og han bebudede, at der vil blive foreslået nogle lempelser i budgetforslaget, som han han betegnede »ikke prangende«.

Sådanne lempelser for kommunens svageste borgere fik også borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) til at anføre, at der her ville blive sat ind, og han havde for få dage siden bebudet, at han ved ekstra omlægninger og besparelser på bl.a. indkøb havde fundet ekstra millioner til bl.a. de nævnte områder.

Rådmand for Sundhed og Kultur Mads Duedahl (V) orienterede først om nogle af de ændringer, som det foreliggende budgetforslag bebuder. Herunder ændringer i biblio- teket ved Haraldslund, som omlægges til et meget mere fleksibelt bibliotek, og som efter råd fra det faglige personale bliver ændret på en række punkter. Bl.a. vil man her skulle bestille bøger til afhentning og efterfølgende mulighed for aflevering, mens forskellige opholds-faciliteter som brug af computere, læsning af aviser, studier og socialt samvær med ligesindede fortsat vil være mulig. En del af de nuværende bibliotekslokaler omdannes så til træningslokaler, hvor borgere med behov og lidelser kan få optrænet krop, muskler og andet.

Flere borgere kritiserede dette forslag og mente, det vil være en forringelse, men rådmanden fastholdt, at når der nu skal spares 1,5 procent på alle kommunens serviceudgifter, så er der udvalgt særlige områder til at tage besparelserne, frem for generelt at tage 1,5% i besparelse på alt.

For sit område kommenterede rådmand hans henrik Henriksen (S) emner som et ekstra parkeringsdæk ved parkeringsanlægget på Th. Sauers Plads, undersøgelser om at udvide +Bus ordningen fra den allerede fastlagte til også at omfatte den nye bydel Stigsborg og Svenstrup – samt byggemodning af grunde i enkelte områder.

På skoleområdet forklarede skolerådmand Tina French Nielsen baggrunden for, at kommunens lærere kan imødese bedre tid til at forberede undervisningslektioner – samt emner som mulige byggerier af nye skoler – dels i Aalborg Øst og dels i Stigsborg området.

Den tredie Limfjordsforbindelse blev gang på gang bragt på banen under dels fremlæggelsen af de mange emner – og senere blev forslaget både underbygget, rost og kritiseret for at være dels en god idé eller det modsatte. Borgmester Thomas Kastrup-Larsen forklarede om initiativet med Aalborg Alliancen, der betyder, at der gennem de kommende 20 år afsættes 30 mio. kr. årligt som kommunens medfinansiering af den kommende fjordforbindelse. De 30 mio. kr. stemmer stort set med det beløb, som kommunen opkræver i dækningsafgift fra sine erhvervsvirksomheder, og udsigten til at specielt kommunens erhvervsvirksomheder får bedre vilkår, kunne ifølge rådmand Mads Duedahl, der også er Venstres politiske leder i Aalborg Byråd, få en cost / benefit analyse til at se bedre ud, når det ellers ikke er muligt at afskaffe dækningsafgiften.

Aalborg Byråd har i år valgt en særlig model, der skal frembringe de besparelser i budgetønskerne – nemlig at foreslå punkt-besparelser på udvalgte områder, og ikke en »grønthøster-model«, som generelt sparer de fastlagte 1,5% på alt. I stedet vil det gå hårdere ud over færre, udvalgte områder.

Ser man med lokale »Nibe og omegn briller«, er der ikke mange punkter, som ville kunne berøres i forhold til det fremlagte budgetforslag. 

I overslagsårene til og med 2019 er der afsat penge til færdiggørelse af Nibe Svømmebads renovering, mens der fortsat er optaget et punkt med besparelser omkring Tinghuset i Nibe og driften af Nibe Museum. Og så er der fortsat budgetteret 300.000 kr. til en forundersøgelse for at fjerne en opstemning af Binderup Å, så ørreder fremover vil kunne vandre længere op i åsystemet.

Generelt fik besparelser på de bløde områder med velfærds ydelser en hård medfart af de mange tilstedeværende tillidsrepræsentanter og borgere med særlig tilknytning til et ramt område.

Også Aalborg Kommunes medvirken til »Aalborg Alliancen« fik mange kommentarer under borgermødet. Aalborg Kommune har sat sit i spidsen for denne alliance, hvor Aalborg Kommune som den eneste kommune indtil videre har foreslået at afsætte 30 mio. kr. årligt i 20 år som et indskud til den 3. Limfjordsforbindelse – i alt 600 mio. kr.

Billeder fra borgermødet i Gigantium, 24. september 2018:

wMG6757
wMG6739
wMG6806
wMG6825
wMG6829
wMG6834
wMG6838
wMG6841
wMG6850
wMG6859