Fremover kan du hver tirsdag kl. 18.00 læse Nibe Avis online.

Fra og med 2019 kan du nu hver uge allerede fra tirsdag kl. 18.00 læse den nyeste udgave af Nibe Avis på vor online side: www.nibeavis.dk

Nibe Avis runder 100 år
Nibe Avis runder i 2019 de 100 år fra starten i 1919, og det vil vi markere på flere måder i årets løb.

Første markering er således ovennævnte »nye tider«, hvilket vi har følt passende i forhold til nutidens online liv. 

Senere vender vi tilbage med nye tiltag, og her er der allerede planlagt »nedslag« i en række landsbyer inden for avisens dækningsområde med vor trykte udgave.

Også det lokale erhvervsliv rette vi opmærksomheden på, idet der for tiden samarbejdes med Nibe Erhvervsråd om et særligt erhvervsmagasin.

Redaktionen