Årets Landdistriktspris gik til Tirsdagsholdet i Gandrup.

Godt 300 ildsjæle fra Aalborg Kommunes landdistrikter var torsdag aften samlet i Gigantium, Aalborg – dels til en drøftelse og behandling af emner i forbindelse med beskrivelse af den kommende politik for landdistrikterne i Aalborg Kommune.

Efter velkomst og oplæg af rådmand Mads Duedahl (V), påhørte tilhørerne  i første omgang to foredrag; dels af Tao Lytzen fra Galleri PixlArt i Øster Vraa, og dels fremtidsforsker Jesper Bo Jensen.


Der blev arbejdet intenst i grupperne.Deltagerne blev derefter inddelt i ca. 20 arbejdsgrupper, hvor man fik lejlighed til at drøfte tre spørgsmål, nemlig:

1. Hvad er forudsætningerne for det gode liv i landsbyerne?
2. Hvordan skabes de bedste vilkår for at være frivillig?
3. Hvad skal et landdistrikt profileres på?

Besvarelserne indgår bl.a. arbejdet med at beskrive den kommende nye landdistrikts politik, som forventes i kraft sidst på året.

Som afslutning på mødet blev Årets Landdistriktspris uddelt til »Tirsdagsholdet« fra Gandrup:

 

Repræsentanter for Tirsdagsklubben i Gandrup modtager beviset på Årets Landdistriktspris af rådmand Mads Duedahl. Fra venstre: Rådmanden, næstformand tirsdagsholdet Hans Jensen og formand for Gandrup Sportsklub, Kenn Mikkelsen.