Folketingsvalget 5. juni

På de lokale valgsteder i Nibe Avis læserkreds, har følgende kandidater opnået stemmetal i top-5:

NIBE
Mette Frederiksen (S): 556 stemmer
Preben Bang Henriksen (V): 428 stemmer
Karsten Lauritzen (V): 204 stemmer
Marie Bjerre (V): 195 stemmer
Søren Valgreen (S): 140 stemmer

FREJLEV
Mette Frederiksen (S): 411 stemmer
Preben Bang Henriksen (V): 338 stemmer
Karsten Lauritzen (V): 170 stemmer
Søren Valgreen (S): 153 stemmer
Marie Bjerre (V): 107 stemmer

FARSTRUP
Mette Frederiksen (S): 171 stemmer
Karsten Lauritzen (V): 97 stemmer
Preben Bang Henriksen (V): 89 stemmer
Marie Bjerre (V): 59 stemmer
Bjarne Laustsen (S): 41 stemmer

SKIVUM
Flemming Møller Mortensen (S): 50 stemmer
Marie Bjerre (V): 49 stemmer
Mette Frederiksen (S): 40 stemmer
Karsten Lauritzen (V): 31 stemmer
Preben Bang Henriksen (V): 25 stemmer

VEGGERBY
Marie Bjerre (V): 80 stemmer
Mette Frederiksen (S): 34 stemmer
Flemming Møller Mortensen (S): 22 stemmer
Preben Bang Henriksen (V): 18 stemmer
Bjarne Laustsen (S): 15

ØSTER HORNUM
Marie Bjerre (V): 119 stemmer
Mette Frederiksen (S): 113 stemmer
Preben Bang Henriksen (V): 98 stemmer
Flemming Møller Mortensen (S): 69 stemmer
Karsten Lauritzen (V): 43 stemmer