Den kommunale dagpleje har afholdt certificering  af idrætsdagplejere for Farstrup, Kølby, Vår og Bislev gruppen.

Det foregik i Kølby Lergrav, hvor deltagerne startede formiddagen med boller og kaffe, derefter var der sang og motoriske lege. Der kom besøg af pædagog Kristine B. Rasmussen, der certificerede deltagerne, med diplom og en gave. Formiddagen sluttede med at spise sammen, inden turen gik hjem  til en velfortjent middags lur, fortæller dagplejer Ann Vej, Farstrup.