Byrådsmedlem Jan Nymark Thaysen (V) afløste mandag Tina French Nielsen som Venstre-rådmand for Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune.

Byrådsmedlem Jan Nymark Thaysen har fra mandag i denne uge afløst Tina French Nielsen som rådmand for skolerne i Aalborg Kommune. Jan har de seneste tre år i indeværende byrådsperiode ikke direkte været involveret i behandlingen af skole-forhold i Aalborg Kommune, men alligevel føler han sig klædt på til at varetage rådmandsposten, der jo er det højeste politiske ansvarsområde for kommunens skoler.

– Tina French Nielsen (V) har givet mig en god indføring i de aktuelle skole-forhold og i nogle af de verserende sager. Hertil kommer, at jeg i min første byrådsperiode 2014-2017 var medlem af skoleudvalget, og derfra kender jeg en del til sagsgangen og til de fleste af de, som i dag udgør Skoleforvaltningens ledelsesgruppe, og fra selve forvaltningen har jeg desuden fået meget stor hjælp, siger Jan Nymark Thaysen til Nibe Avis, og han tilføjer:
– Jeg har jo selv fire børn, som alle har gået i kommuneskole i Kongerslev, og de tre yngste går fortsat i skole, så også der igennem har jeg en god fornemmelse af, hvordan skolesystemet virker; blot fra den anden side.

– Endelig havde jeg jo for et år siden muligheden for at prøve at have ansvaret for en forvaltning, idet jeg afløste Mads Duedahl (V) som rådmand for Sundhed og Kultur, mens Mads holdt sin barselsorlov. På den måde har jeg tidligere prøvet den arbejdsform som det er at være rådmand – og jeg har fra første februar taget orlov fra mit civile job, forklarer den ny-tiltrådte rådmand.

Fokus på prioritering
Blandt de opgaver, som venter den ny-tiltrådte rådmand er udfordringer på skolernes 2-sprogs område og i hele tankesættet i integrationen mellem kommunens børnehaver og skoler, forklarer Jan Nymark Thaysen, der rent politisk gerne ser noget mere integration mellem de overgange, som børn gennemlever i deres år – fra børnehave til børnehaveklasse og dus / skole. Her er det afgørende vigtigt at tage max. hensyn til børnenes sociale kontakter som kammerater og pædagoger / lærere, så der forekommer så få skift og så mange glidende overgange som muligt.

– Med disse opgaver følger også en prioritering af økonomien, og spørgsmålet er, om der sker en retfærdig fordeling mellem de elever, som har de største udfordringer og de elever, som har et mere normalt skoleforløb. Omkring 5% af eleverne står for ca. 40% af budgettet, mens de 95% af eleverne skal dele de resterende 60%. Måske skal der mere fokus på de 95% af eleverne – uden det behøver at gå ud over de elever, som kræver mest opmærksomhed, siger rådmanden.

Større klimabevidsthed
Vore børn kan blive de bedste klima-ambassadører, hvis vi »angriber« udviklingen rigtigt, siger skolerådmanden. Ad den vej kan vi fremover få børnene til at tage klima-udfordringerne til sig gennem undervisningen, og ad den vej påvirke forældre og bedsteforældre. Det er en tanke, jeg gerne vil udvikle gennem kommunens skolesystem.

Samtidig har jeg stor respekt for de små og mindre skoler – men skolerne kan udnyttes bedre; både pædagogisk og rent fysisk. Skolerne står ofte tomme, og jeg drømmer mig til, at vi kan udnytte lokalerne noget bedre, f.eks. i døgnets ydertimer.

Foreløbig har Jan Nymark Thaysen nok at gøre med at sætte sig ind i aktuelle skoleforhold, for på den måde at komme helt op på sporet omkring kommunens skoler.

Hertil kommer, at han fortsat er politisk leder af Venstre i Aalborg Byråd og dermed partiets borgmesterkandidat til byrådsvalget, der foregår i november i år.