I Nibe Idræts- & KulturCenter kan man så småt skimte den åbning, der atter kan give aktivitet i de store haller og forskellige andre aktiviteter i centrets lokaler.


Det er nu ikke længere kun COVID-19 testcentret, der har aktivitet i centrets lokaler. Omend i mindre omfang vil man fra onsdag i denne uge kunne se øget aktivitet.

Hele vinteren igennem har der været så godt som ingen aktivitet i centret, der normalt lægger gulv og øvrige rammer til mange og meget forskelligartede aktiviteter.
Centerleder Morten Dahl Johansen er ganske tilfreds med, at der igen kan komme noget aktivitet – en aktivitet, der stort set ikke har været mulig siden han tiltrådte jobbet i august sidste år.
– Det har været en underlig tid med så store lokaler og næsten »nul« aktivitet. Til gengæld har vi anvendt tiden til at få opdateret nogle af centrets fysiske forhold, bl.a. har vi indført en del elektroniske styrings systemer, bl.a. til styring af låse og lys, fortæller han til Nibe Avis.

Forlænger sæsonen
Normalt klinger mange aktiviteter af i løbet af april, for de indendørs idrætsgrene og skolernes brug af centret.
– Men i år mærker vi tydeligt, at der er et opsparet behov for indendørs aktiviteter, og vi holder derfor dørene åbne så længe det giver mening – med en »bagkant« i slutningen af juni, forklarer Morten Dahl Johansen, og han understreger samtidig, at restriktioner med hensyn til »afstand, afspritning,  mundbind og maksimale holdstørrelser«, der gælder andre steder, også vil gælde ved færdsel i Nibe Idræts- & KulturCenter.