Fem deltidsansatte og frivillige fik overrakt årstegn – fra venstre Allan Frederiksen (20 år), Jan Strand (10 år), Henning Christensen (20 år), Birgit Georgsen (25 år) – af beredskabschef Per Vedsted (t.h.). Ligeledes får Kurt Pedersen senere overrakt 25 års tegnet.

Det samlede mandskab af deltidsansatte og frivillige ved lokalstationen i Nibe.

2016 blev er forholdsvist stille år for det lokale beredskab under Nordjyllands Beredskab, med hjemsted på stationen i Nibe.

Om morgenen 31. december mødtes samtlige deltidsansatte brandmænd, frivillige samt tilknyttede kontakter med ledelsen i Nordjyllands Beredskab.

Det er en gammel tradition, hvor man sammen gør status og udveksler nytårshilsner.

Rådmand for Miljøafdelingen i Aalborg Kommune Lasse P. N. Olsen (EL) var til stede og han roste indsatsen fra brandfolk og frivillige, der sammen har løst mange og mangeartede opgaver i det forløbne år.

Bjarne Grøn, der er direktør for beredskabet i hele Nordjylland pegede på, at 2016 har været året, hvor hele strukturen fra det tidligere kommunestyrede beredskab er lagt om til et samlet nordjysk beredskab.

– Arbejdet med at omlægge hele organisationen vil vare ved også det næste års tid, og der arbejdes fortsat med en fælles risikodimensionering for hele Nordjylland, og han løftede sløret for, at det kan blive en historisk dag, når der åbnes en fælles vagtcentral for al beredskabsindsats i hele Nordjylland – omfattende Nordjyllands Beredskab, Falck, kommunerne og evt. andre aktører.

– Samtidig med alle omlægninger skal det daglige beredskab fungere, og for denne indsats roste han alle tilstedeværende.

Beredskabschef Per Vedsted lagde i sin tale vægt på det meget positive i, at man alle steder i organisationen udviser forandringsvillighed og han takkede de ansatte for det.

Stationsleder i Nibe Erik Droob nævnte i sit indlæg, at der fra stationen i Nibe er rykket ud 30 gange mod 45 året før.

Der er i alt 18 mandskabs-pladser på stationens vagtplan, som p.t. er bemandet med 16 deltidsansatte, og her roste stationslederen de ansatte for at udvise stor fleksibilitet i planlægningen af vagter. Det er fortsat en udfordring at finde deltidsbrandfolk, som kan fungere lokalt i dagtimerne, idet mange i dag har jobs udenbys, og vi appelerer derfor jævnligt til de lokale virksomheder, sagde Erik Droob.