Byggeriet i »Advokatens Have« er sat i stå på grund af museumsloven, og det ærgrer Kim og Peter Nielsen.

Bygningen i Strandgade, der planlægges nedrevet og erstattet med en tilsvarende tro kopi, som lokalplanen giver mulighed for. Tegning: Poul-Lasse Ganges.

Når man som grundejer ønsker at bebygge centrale dele af gamle bydele som f.eks. i det centrale Nibe – eller i nye udstykninger som Skalhøje i Nibe – må man acceptere at give arkæologerne plads til at undersøge evt. fortidsminder. Det har vi naturligvis forståelse for, siger Peter Nielsen.

Men her stopper så forståelsen for de regler, der regulerer interessen for vor fælles fortid: – Når man så samtidig som bygherre bliver pålagt omkostningerne til arkæologernes arbejde, så løber vi tør for tålmodighed: – Det er en særdeles dyr affære, når man som bygherre skal bekoste dette arbejde – og her gælder det aktuelt en sag, hvor KIMBO har købt bygninger og arealet efter advokatvirksomheden, der sidste år flyttede til Nibe Erhvervspark i Skalhuse.

– På parcellen ved hjørnet af Strandgade og Mellemgade har vi planlagt at bygge seks mindre boliger på det tidligere haveareal og tre lejligheder i »forhuset« mod Strandgade. Men projektet er foreløbig strandet på, at alene de seks boliger på det tidligere haveareal koster 2,8 mio. kr. til udgravninger, undersøgelser og evt. konservering. Det burde klart være en samfundsopgave at bekoste sådanne udgravninger, for det er samfundet og vore efterkommere, der har glæde af de oplysninger af historisk art, der fremkommer ved dette arbejde – og merprisen på de enkelte boliger på op mod ekstra 500.000 kr. kan markedsprisen ganske enkelt ikke bære, understreger Peter Nielsen. Dermed står dette projekt stille indtil videre.

Også andre projekter gør ondt!
Ikke blot møder man modstand fra museumsloven, men også takten i den kommunale planlægning efterlader noget at ønske: Her tænker Peter Nielsen særligt på ønsket om at få udarbejdet en lokalplan for »Sandemanns ejendom«, der er nærmeste nabo til det tidligere sygehus og sundhedscenter ved Sygehusvej. Området her omfatter også det område, der indtil for nylig var hjemsted for kommunens materielgård. Her ønsker kommunen at omfatte hele området af én ny og samlet lokalplan, men »der er ikke tid til at bearbejde denne lokalplan«, lyder beskeden fra By og Landskab – til trods for, at vi som udvikler og byggefirma står klar til at gå i gang med salg og byggeri.

En lignende problematik har vi i grænseområdet mellem Nibe og Grydsted, hvor vi ønsker at udlægge ca. 20 parcelhusgrunde. Her stopper udviklingen af projektet ved, at der i kommuneplanen er reserveret område til drikkevandsbeskyttelse. Dette til trods for, at Nibe gennem nu flere år og sikkert generationer frem modtager drikkevand fra Sønderholm Plantage og alle lokale vandværker i Nibe er nedlagt!