Byggeriet af den kommende sognegård for Nibe og Vokslev sogne har stået på gennem nogen tid,

og efter det omfattende jord- og beton arbejde er færdiggjort gennem en periode med stort set godt byggevejr, afventer entreprenøren Henriksen & Madsen A/S nu næste fase i byggeriet. Ifølge byggeleder Carsten Ytting Nielsen er næste skridt opstilling af betonelementer som indvendige mure, der vil fuldende sognegårdens nye profil.
Disse betonelementer leveres først i uge 10, hvorefter byggeriet igen vil tage fart med oplægning af ydermure i tegl. Byggeriet ventes færdigt midt på sommeren.