Opfordringen til fællesskab og fællesspisning er blevet utrolig godt modtaget af folk i Nibe og omegn, idet der var deltagere fra både Nibe, Bislev, Farstrup og Klitgård.

– Der var fra første færd rift om billetterne og fredagen inden måtte Guldgåsen melde udsolgt og flere måtte opleve at gå forgæves efter billetter, fortæller Susanne Jensen fra Lions Club Guldgåsen i Nibe.

Fra start til slut var der en god stemning og de fremmødte havde stor lyst til fællesskabet og snakken gik lystigt ved bordene.

Mange synes det var et super godt initiativ og supplement til de mange øvrige arrangementer, der er i Nibe. Blandt de fremmødte var der både tilflyttere til byen og nogle der havde boet i Nibe i mange år. Nogle kom alene og andre kom i små grupper. Pigerne fra Guldgåsen sørgede for at alle blev placeret ved bordrene, så nye bekendtskaber kunne opstå.

Lions Club Guldgåsen er meget glad for den store opbakning og tanken er at gentage fællesspisningen. Deltagerne kunne bidrage med nye ideer og idekassen blev fyldt godt op, slutter Susanne Jensen.