Omkring 300 børn har torsdag indtaget Nibe Idræts- og KulturCenter til Nibe Håndboldklubs engagement med et kæmpemæssigt hoppeland i saamrbejde med HopHans.

Straks fra åbningen torsdag var der kø ved indgangen og børnene tumlede sig hurtigt rundt til de mange forskelligartede oppustelige forlystelser, mens forældre fulgte med eller tog plads ved de opstillede borde mens børnene legede.

Hoppelandet fortsætter fredag – og det ser efter førstedagens tilslutning ud til at være en solid succes med to hoppedage i skolernes vinterferie.