Borgere og foreninger samlede henkastet affald i Nibe by og i den nære natur omkring byen.

På initiativ af Nibe Samråd og Nibe Handelsforening var der lørdag kaldt til den årlige indsamlingsdag, hvor det handler om at indsamle de ret store mængder affald, som året igennem henkastes i byen og i naturen rundt om byen.

De handlende i Nibe lagde for og tog en times hård fejning og rengøring af forretningsgaderne i den centrale midtby.

Efter en gang morgenkaffe og orientering om det praktiske ved affaldsdagen, gik deltagerne ud i de aftalte områder, som blev undersøgt og renset for uvedkommende affald, og gaderne i Nibe blev fejet meskine, udsendt af Aalborg Kommune.

Foreninger og borgere blev briefet med opgaver af Anette Petersen fra Nibe Samråd.
Bjarne Andersen, Mikkel og Emilie kom fra Bislev og samlede ind for Nibe Jagtforening.
Mette Østergaard Lund og Lotte Thorup samlede affald omkring Dyrskuepladsen i Nibe.