Bygningerne omkring Nibes tidligere renseanlæg, der blev taget ud af drift for nogle år siden, blev den forløbne weekend revet ned.

Der har det seneste års tid været en tilbagevendende polemik om bygningernes eventuelle fremtid, efter al spildevand fra Aalborg Kommunes vestlige del nu ledes til større renseanlæg i Aalborg.

Imidlertid kom der ikke bud på en fremtidig anvendelse for bygningerne, som kunne overholde den gældende lokalplan for området; dvs. anvendelse inden for kloak- og spildevandsdrift.  Her foruden lå bygningerne i beskyttet natur.