Nibe har fået nye busstoppesteder, og en del af de gamle er slettet – simpelthen for at øge sikkerheden omkring traksituationen ved Hovvej, Anlægsvej, Hobrovej og Mellemgade. 

Trafik-krydset Hobrovej/Hovvej er samtidig blevet indsnævret, så udsynet til begge sider er forbedret. De nye stoppesteder blev taget i brug den 4. august.

Kort fortalt består ændringerne af følgende:

- Busstoppestederne i Nibe er ændret for linje 50, 100 og 950X.

- Den 4. august 2017 er der etableret fire nye, centrale stoppesteder i Nibe by (to i hver retning, og placeret lige overfor hinanden) – to på Sygehusvej ved den hesteskoformede P-plads og to ved Anlægsvej. 

- De resterende stoppesteder på strækningen Nørregade, Anlægsvej, Hovvej, Sygehusvej er nedlagt.

- Der opsættes buslæskure og cykelstativer ved de nye stoppesteder på Sygehusvej i nærmeste fremtid.

Winnie Nymann Larsen, Aalborg Kommune, fortæller uddybende om ændringerne: - Baggrunden for etableringen af de nye busstoppesteder er, at der gennem de seneste år har været en del omtale og kritik af stoppestedernes placering på strækningen gennem Nibe. Især trygheden omkring det tidligere stoppested ved fodgængerfeltet nær Lundevej og trafikafviklingen omkring stoppestedet ved krydset med Hobrovej har været genstand for diskussion, fortæller Winnie Nymann Larsen, og hun fortsætter: 

– På et borgermøde, der blev afholdt på Nibe Skole i november måned 2016, blev forholdene bragt op igen, og som en konsekvens heraf blev det besluttet, at nedlægge de omdiskuterede busstoppesteder og i stedet oprette nye stoppesteder. 

- De nye stoppesteder er placeret ud fra hensyn til trafikafvikling, og hvor det har været praktisk muligt, slutter Winnie Nymann Larsen.