Torsdag blev det en realitet, at det 20 mio. kr. store byggeri af en ny sognegård i Nibe kom på menighedsrådets hænder.

Selve bygningen er nu – så nær som lidt udvendigt arbejde og renovering af den kommunale »Tyvedalsti« færdig, og nøglen til sognegården blev formelt overdraget fra hovedentreprenøren fa. Henriksen & Madsen A/S, Løgstør, til menighedsrådet, der nu gennem en række udvalg har forberedt næste fase af sognegårdens liv:

Gennem de næste par måneder skal det store byggeri indrettes med inventar og de kirkelige kontorer m.v. skal flyttes fra de nuværende placeringer i bl.a. »Dommergaarden«.

Sidste søndag i kirkeåret, 26. november, er der så lagt an til indvielse af sognegården, der fremover vil være samlingssted for de fleste af de aktiviteter i Nibe og Vokslev sogne, som ikke foregår i kirkerne.