På sigt føler vi, at vi med krav om at nedbringe koncentration af den røg vi udleder, at vi gradvist klemmes ud af vor plads og dermed vor forretning, i takt med, at der bygges boliger i området ved Koldsmindevej, siger Nina og Kurt Hedegård, Kildens Rygeri i Nibe.

– Lad det være sagt med det samme: Vi er på ingen måde imod, at der bygges boliger tættere på vor virksomhed, for vi har fra starten i 2005 haft for øje, at vort rygeri med de gener, det kunne medføre, ligger, hvor det kunne medføre klager. Men beviset er allerede ført, for vi har gennem vore 12 år på stedet ikke modtaget en eneste klage fra naboer eller andre, bedyrer Kurt Hedegaard. Og vi har fra dag ét haft de godkendelser, som Nibe Kommune og myndighederne i øvrigt krævede af os.

Når der så kommer nye former for boligudvikling i Nibe, er det glædeligt for os alle, og som det fremgik af et borgermøde sidste år, så må og kan Aalborg Kommune ikke planlægge med fortsæt om, at eksisterende erhverv skal vige for kommende bolig- udvikling, siger rygeri-parret i forbindelse med, der nu rejses krav om skærpede miljøregler for det lokale rygeri.

– Naturligvis skal vi overholde regler og grænseværdier, men vi søger konstant efter metoder og flis til rygning, at vi udleder så lidt som overhovedet muligt, hvilket netop også har afstedkommet, at der ingen klager har været gennem 12 år, og vi er gentagne gange blevet godkendt af uanmeldte målinger, understreger Kurt Hedegaard og fortsætter: – Kommer der på baggrund af en byggesag på nabogrunden krav om øget røgrensning, bliver vor virksomhed dels til en tvivlsom forretning, og dels gør beliggenheden vor virksomhed svær at afhænde, den dag, vi måske vil på pension, selv om det ikke lige om hjørnet.

Rådmand: Vi får en løsning
By- og Landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S), under hvis forvaltning en ny og for tiden hørings-fremlagt lokalplan ligger, forklarer, at Aalborg Kommune viser imødekommenhed ved at udlægge den nye lokalplan for 22 almene boliger og fire parcelhuse i et område med blandet bolig og erhverv. Nogen garanti for, at Kildens Rygeri ikke skal investere noget som helst i miljøforbedring, kan jeg ikke give, men vi åbner med lokalplanforslaget for, at rygeriet fortsat kan eksistere på stedet, siger han til Nibe Avis.

Boligforeningen afventer
Hos Boligforeningen Enggaarden siger forretningsfører Svend Andersen, at det længe har været boligforeningens plan at bygge ved Koldsmindevej, og der er stor interesse for området. Om den igangværende planlægning siger han, at Boligforeningen jo blot må afvente myndighedernes behandling og så se på de krav, der skal honoreres for at gennemføre et byggeri. 
– Vi håber da, at en evt. miljøtvist kan løses mindeligt, og at vi kan komme i gang med vort byggeri i foråret 2018, slutter Svend Andersen.