Brugerrådet for Huset i Grønnegade, Nibe, afholdt for nylig årsmøde. Der var et fint fremmøde af repræsentanter for Husets brugere – de sociale foreninger i lokalområdet.

I sin beretning fremhævede formanden Leif Mortensen den stabile udnyttelse af lokalerne. Der er en næsten 100 % udnyttelse på alle ugens hverdage. Dertil kommer, at der er faste aktiviteter hver mandag aften og hver torsdag aften. Gennem de sidste par år har der ligeledes været faste aktiviteter på udvalgte søndage, idet Kniplepigerne flittigt knipler løs og fylder lokalerne til sidste plads. I 2017 fik Huset yderligere tilgang af Dancing Friends, som også benytter lokalerne en række  søndage i løbet af året.

I efteråret 2017 opstod der rygter om, at Aalborg Kommune ville sælge Huset i Grønnegade. Dette skabte selvfølgelig en vis usikkerhed blandt foreningerne, sagde Leif Mortensen i sin beretning.

Efterfølgende i vi oplyst om, at Aalborg Kommune ønsker – om muligt – at etablere et Sundheds – og Aktivitetshus i Strandgade 1 (ejendommen med lægehuset, red.). Der er overskydende lokaler, som kan benyttes til formålet. De frivillige foreninger, som Brugerrådet repræsenterer, vil blive inddraget med henblik på at kunne få plads i de nævnte lokaler. I den forbindelse har Brugerrådet nedsat et udvalg, som skal indgå i dette arbejde, oplyste Leif Mortensen.

I denne uges trykte udgave af Nibe Avis kan du læse mere fra brugerrådets årsmøde.

Nibe Kommunes tidligere rådhus er – ud over lægeklinik – udset til at være hjemsted for et evt. kommende Sundhedshus i Nibe.