Bedst som vi alle troede – og måske også håbede på: Forårets komme – har vinteren fortsat sine udfoldelser med sne og frost. Fjord og vandløb er skiftevis frosset til og tøet op – for så atter at fryse til på en enkelt kold nat.

Men der er dog enkelte forårstegn at bemærke.

De seneste dage har et uddybningsfartøj oprenset sejlrenden ind til Nibe Havn – ifølge konstitueret havnefoged Lennart S. Olsson har der i år ikke været de helt store mængder bundmateriale at oprense; i størrelsesorden 3000 - 5000 kubikmeter.

Syd for havnen i Nibe udfolder der sig et rigt fugleliv – og som andre steder omkring havne og fjord, så venter også fuglene sikkert på flere forårstegn...