Den tidligere Nibe Petanque Klub og Ældre Sagen i Nibe har indgået aftale om, at det populære spil fortsætter i Ældre Sagens regi, og der har i den anledning været afholdt sæsonstart med standerhejsning.

De 20 friske deltagere nød det dejlige vejr ved standerhejsningen, og alle sang med på flagsangen, mens flaget blev hejst.

Derefter var der fødselsdagskage og kaffe i klubhuset, som deltagerne deler med Nibe Tennisklub.