Efter oplæg fra Danmarks Naturfredningsforening har Nibe Samråd og Nibe Handelsforening igen i år taget initiativ til, at borgere, foreninger og erhvervsdrivende i Nibe på lørdag tager kost og skovl og »fejer for egen dør« og i øvrigt på udvalgte områder.

Konkret starter de butiksdrivende i Nibe med at møde lørdag morgen, hvor de centrale gader i Nibe bliver gennemgået og fejet. Kl. 8.30 samles de så med repræsentanter for en række foreninger – og borgere, der ellers viser interesse – til morgenkaffe i Jutlander Bank, Nibe.

Her vil initiativtagerne briefe deltagerne, hvorefter man går hvert til sit og sørger for at samle affald, der gennem det seneste år og specielt gennem vinteren har ophobet sig på gader, veje og i den nære natur i og omkring Nibe.