Ny formand blev positivt overrasket over spændende arbejdsfelt.

På sidste uges generalforsamling i Nibe Idræts- & KulturCenter kunne Ole Kuhr, der sidste år blev valgt som ny formand for centrets bestyrelse, fortælle, at han er positivt overrasket over det spændende arbejde, der foregår i baggrunden for at drive en af de største institutioner i Nibe og omegn.

– Indtil sidste år havde jeg kun været bruger af faciliteterne, men blev nysgerrig på arbejdet, da jeg blev kontaktet med henblik på en indsats i bestyrelsen, sagde Ole Kuhr som indledning til sin årsberetning. Samtidig rettede han en stor tak til den tidligere formand Kasper Ørtoft for at have været behjælpelig, dels med at introducere ham til bestyrelsesarbejdet og til at følge op på dengang igangværende projekter.

Udskiftning af halgulv var en stor opgave
Ole Kuhr nævnte sidste sommers udskiftning af det mere end 40 år gamle gulv i hal A som en ekstra stor opgave, som hallens brugere fik at mærke, men, som både tidsmæssigt og budgetmæssigt blev overholdt. Omkostningen til et nyt gulv beløb sig til godt en mio. kr., hvoraf Aalborg Kommune bidrog med godt det halve.

 

Læs hele artiklen i Nibe Avis' trykte udgave onsdag: LÆS HER