Nibe Marineforening markerede den forløbne weekend sit 75 års jubilæum, hvilket foreningen gjorde i fin stil.

Først ved en medlemsfest lørdag med godt 60 deltagere og igen søndag med en jubilæums reception, hvor omkring et halvt hundrede deltog.

Foreningens formand Hans Jørgen Christensen er først den femte formand i foreningens 75-årige levetid, og han kunne søndag byde velkommen til jubilæumsreceptionen, der foregik i foreningshuset på Østerlandsvej.

Der var til lejligheden mødt en god del af foreningens egne medlemmer, der iblandt æresmedlemmer samt en række gæster fra andre marineforeninger.

Regionsformand Charley Pedersen, der er medlem af landsledelsen og tillige formand for Aalborg Marineforening, tog ordet og overbragte en frisk jubilæumshilsen fra landsformanden, der var forhindret i at møde personligt. Landsforeningen donerede endvidere en lille plakette som erindring om jubilæet.

Fra Aalborg Kommune bragte viceborgmester Kristoffer Hjort Storm Aalborg Byråds hilsen og lykønskning i anledning af den runde dag: – Det er imponerende med et 75 års jubilæum, at man kun har haft fem formænd – det vidner om, at tingene fungerer godt, foreningen er veldrevet og der er sammenhold, sagde han.

   

Som Nibe Avis skrev i sidste uge, blev foreningen stiftet 28. maj 1943 ved et møde på Hotel Phønix i Nibe, hvor foreningen havde hjemsted de første år, inden man efter 2. verdenskrigs afslutning flyttede til Jernbanehotellet – den senere Rådhuskroen, hvorfra man i 2011 kunne flytte i egne lokaler.

Dele af den jubilerende bestyrelse sammen med betroede mariner-kammerater. Fra venstre formand Hans Jørgen Christensen, kasserer Kenneth Kajbjerg, bestyrelsesmedlem og Fregatkaptajn Ole Stefansen, tidl. hovmester Hans Christian Hansen og tidl. Sekretær Hans Jørn Abildgaard. I bestyrelsen er aktuelt endvidere næstformand Hilmar K. Madsen, banjemester Steen W. Knudsen, Leif Christensen og Hans Jørgen Andersen.

Kasserer Kenneth Kajbjerg forestod med sikkerhedsafstand til publikum, affyringen af foreningens kanon for den 75-årige.