De seneste uger har nogle få frivillige fra Kino Nibes korps af medhjælpere arbejdet hårdt for at gennemføre den renovering, som har været nødvendig og som den lokale bif har forberedt gennem nogle måneder.

– For nogle dage siden var vi virkelig i tvivl om, vi kunne nå at gennemføre den planlagte renovering af først og fremmest biografsalen, hvor der er monteret ny lydisolering, nye gulvtæpper, malet – og senest monteres der nye højttalere og helt nye biografstole, forklarer Torben Olesen, næstformand i Kino-bestyrelsen og som er blandt dem, der har lagt adskillige feriedages indsats for at gennemføre renoveringerne på kortest mulig tid.

– Normalt er biografen lukket i dagene omkring Nibe Festival, og vi valgte så i år at forlænge den periode og gennemføre renoveringen af salen i disse dage, forklarer Torben Olesen.

– Biografsalen er jo biografens vigtigste rum, og en så omfattende renovering, som der her er tale om, kræver at hele salen ryddes og alt klares i én arbejdsgang, forklarer Torben Olesen og medgiver, at det er en hård omgang. Senest mandag i indeværende uge har vi måttet opleve, at beslag til at montere vore nye stole, var strandet i en forsendelse, og vi har derfor måttet rekvirere dem via kurérpost for at blive færdig til den planlagte første forestilling torsdag, sagde han til Nibe Avis mandag i et lønligt håb om, at det lykkes.

En række andre renoveringer indgår i projektet, så som nyt gulvtæppe i cafeen, maling stort set overalt ude og inde samt gulvbelægning og nyt udstyr omkring operatørrummet. Disse dele af renoveringen pågår fortsat, og biografens gæster skal forvente lidt byggerod af og til.

– Men vi er fortrøstningsfulde, og det er nogle super-gode løsninger, vi nu får efter denne omgang, slutter Kino-næstformanden.

Morten Asp Larsen er frivillig i Kino Nibe og er her i færd med at beklæde nye væg-paneler til biografsalen.
Torben Olesen og en række frivillige har lagt mange arbejdstimer i Kino Nibe den seneste tid. Her viser han én af to nye INFO-skærme, som fremover skal vise bl.a. film-trailers.