Dommergården i Nibe er én af byens historiske bygninger, som har haft adskillige anvendelsesformål siden indvielsen for første gang fandt sted i 1904. I starten var her lægepraksis, og sidenhen har der været dommerkontor og motorkontor, og en periode husede førstesalen et arkitektfirma - for blot at nævne nogle.

I 1978 købte Nibe Menighedsråd bygningen, og den blev indrettet til »kirkecenter« - og sådan har det været lige siden. Nibe Menighedsråd blev til Nibe-Vokslev Menighedsråd og med tiden er man »vokset ud af huset«, og derfor blev der som bekendt bygget ny sognegård i Kirkestræde.

- Det var egentlig håbet at alle funktioner kunne samles i den nye Nibe-Vokslev sognegård, men det viste sig hurtigt, pladsmæssigt, ikke at være muligt, fortæller provst Jens-Anders Djernes. Derfor besluttede man at beholde Dommergården og lade nogle funktioner blive her: Ikke mindst provsti-funktionen, idet biskoppen har besluttet, at embedet som provst fremover skal ligge fast i Nibe-Vokslev pastorat. Det har til gengæld krævet en større ombygning og restaurering af huset. Blandt andet nyt tag og en helt ny rumfordeling. Ombygningen har stået på hen over sommeren, og i skrivende stund, er faktisk kun de rå vægge i bygningen tilbage.

Læs hele artiklen i den trykte udgave af Nibe Avis: LÆS HER

Menighedsrådsformand Jesper Have holdt den første tale ved rejsegildet, hvor der var stor interesse for at se hvordan restaureringen af Dommergården skrider frem.