Det lille røde hus ved hjørnet af jollehavnen i Nibe, som gennem generationer har tjent som opholdssted for havnens interesserede og andre med lyst til ly eller en gang »by- og havnesnak« lader nu livet til fordel for et nyt hus, der skal tjene dels samme formål som klubhus for Nibe Bådelaug og for Nibe Fjordbadeklub.

Tirsdag morgen røg de sidste rester af huset, og dagen blev brugt til almindelig oprydning.