Søndag holdt Røde Kors Landsindsamling. I år var det Bente Allin, der stod for planlægning og organisering af det store apparat i Nibe og opland. Det lykkedes at samle 42 friske frivillige, der med udgangspunkt i Kino Nibe snart spredtes over hele området fra Nibe til Farstrup og Bislev, Vokslev og helt ud mod Rebild Kommunegrænse, Sønderholm, Nørholm ja helt til Restrup Enge. Alle steder blev vi taget godt imod, og mange var villige til at give små og store beløb til årets gode formål. Det var i år bl.a. hjælp til syriske børn i katastrofeområder og voldsramte kvinder og andre udsatte i Danmark. 

Efter en tur til Nordjyske Banks tællemaskiner kunne personale og frivillige gøre dagens resultat op med de sidste donationer, der kom under aftenens støttekoncert i Nibe Kirke med Kammerkoret og Landsbygospel fra Bislev. Den smukke og glade musik og sang i den stopfyldte kirke fik tilskuerne til mobilen og lommerne med et pænt antal tusinde kroner. Så med et flot slutresultat på næsten 50.000 kr. er vi særdeles tilfredse, og der skal lyde en stor tak for hjælpen til de mange frivillige, siger lokalformand i Røde Kors Preben Vestergaard. 

Kammerkoret fra Nibe Kirke, og LandsbyGospel fra Bislev slutter aftenens støttekoncert af med en fællessang.