På sit sidste møde i år har Aalborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg bevilget en række større beløb til bygge- og andre etableringsprojekter blandt klubber og foreninger.

Udvalget, der består af kommunens udvalg for Sundhed og Kultur samt foreningsvalgte medlemmer inden for idræt, korps, Idébetonede foreninger, handicapforeninger  og voksenundervisning, har bevilget en lang række beløb til udbetaling – eller senere prioritering – i det såkaldte »Prioriteringskatalog«.

Blandt de lokale projekter, der har nydt fremme og kan se frem til at modtage beløb i 2019 er følgende:

Nibe Boldklub
Et beløb på én mio. kr., som længe har været reserveret til Nibe Boldklubs kommende kunstgræsbane, bliver udbetalt til klubben.

Nibe Sejlklub:
Til ombygning og udvidelse af Nibe Sejlklubs klubhus afsættes i 2019 i alt 400.000 kr.: 200.000 kr. til selve ombygningen, og 200.000 kr. til energiforbedringer.

Nibe Roklub:
Til et kommende byggeri af depot til kajakker afsættes 55.000 kr. fra Prioriteringskatalogets ramme.
Nibe Roklub har endvidere modtaget 24.627 kr. til indkøb af træningsudstyr. Beløbet udgør max. 50% af en investering.

Frejlev Tennisklub:
Til etablering af 2 stk. paddle tennisbaner og kunstgræsbane afsættes 300.000 kr.

Sebber Idrætsforening:
Fra Prioriteringskatalogets ramme afsættes i alt 250.000 kr.: 125.000 kr. til selve ombygningen, og 125.000 kr. til energiforbedringer.
Her foruden modtager Valsted Samråd et beløb på 900.000 kr. – se nedenfor.

Beløb, der er afsat med forventet prioritering i 2020:

Nibe Rideklub
Der gives en hensigtserklæring om tilskud til byggeri af en ny ridehal: 500.000 kr.

FDF Sønderholm/Frejlev
Tilskud til byggeri af et nyt klubhus kan optages i Prioriteringskataloget for 2020, da der endnu ikke foreligger et konkret projekt.

Schæferhundeklubben
Tilskud til byggeri af et nyt klubhus kan optages i Prioriteringskataloget for 2020, da der endnu ikke foreligger et konkret projekt.

St. Restrup IF
Transformation af hal 1 og hal 2 nyder ikke fremme i 2019, men et projekt er ved at blive udarbejdet i samarbejde med AK Bygninger og Skoleforvaltningen.

Fra Puljen til Forskønnelse og Udvikling af byerne i landdistriktet er der bevilget:

Folkeforeningen Halkær Ådal:
Vartegn, Transformatorstationen som udkigstårn og knudepunkt: 290.000 kr.

Valsted Samråd:
Nyt mødested med rammer for nye aktiviteter til styrkelse af foreningslivet i Valsted, hvilket konkret er en del af ny-indretning af klubhuset i Valsted: 900.000 kr.

Sebbersund Vikingeby’s Venner:
Fysiske rammer for aktiviteter: 290.000 kr.

Denne pulje administreres af Udvalget for Sundhed og Kultur.