30 deltagere fra det lokale beredskab samt ledere – både lokalt og regionalt – var traditionen tro samlet 31. december på stationen i Nibe.

Her gjorde man status over det forløbne år, som i høj grad var præget af den tørre sommer. 

Regionsdirektør Diana Sørensen, som tiltrådte i 2018 efter en årrække at have beklædt posten som regionsdirektør hos Falck, nævnte en række fokuspunkter fra det forløbne år, og hæftede sig særligt ved den tørre sommer og den indsats, som beredskabet i Nordjylland stod sammen om: – Vi valgte en åben dialog med borgerne, og det tror vi, var rigtigt. Forebyggelse er en stor del af beredskabets indsats, og vi mener, det har forhindret en del brande.

Sommeren gav beredskabet fire gange så mange naturbrande som normalt, og særligt mosebranden ved Dokkedal lagde beslag på mange ressourcer. men indsatsen viste samtidig, at samarbejdet mellem regionens stationer virker, og indsatsen gav værdifuld erfaring, sagde regionsdirektøren, der samtidig takkede de lokale brandfolk for deres indsats, idet Nibe stationen deltog med sin terrængående tankvogn.

Ved Nytårsparolen fik deltidsbrandmand Leif Nilsson af direktør for Nordjyllands Beredskab Diana Sørensen overrakt årsnål og diplom for 10 års ansættelse.

Den politisk ansvarlige for beredskabet i Aalborg Kommune, rådmand Lasse P. N. Olesen roste ligeledes indsatsen fra det lokale mandskab. Denne ros gjaldt ikke blot traditionelle brand- og redningsopgaver, men også den forebyggende indsats og deltagelse med øvelser ved arrangementer som Nibe Festival. Her viser I, at I lever op til værdierne om faglighed, ordentlighed og ikke mindst: »Vi gør en forskel«, sagde rådmanden.

Refionsleder for de frivillige ved beredskabet, Lene Schade, rettede ligeledes en tak til de lokale frivillige, hvad angår førstehjælp, øvelser og indsats med redningshunde, uddannelse af borgerne og »projekt østbørn«.

Stationsleder Erik Droob supplerede med oplysninger om, at stationen  i det forløbne år har sagt farvel til sin polske deltidsbrandmand, som er flyttet hjem til Polen, men han erstattes af et ny-tilflyttet par fra Thisted, som begge tiltræder.

Stationen i Nibe har i 2018 haft 48 udrykninger, heraf ni assistancer til andre stationer, syv automatiske brandalamer, to frigørelser og 30 udrykninger til hhv. bygnings- og naturbrande samt forureningsopgaver.

De mange deltagere i nytårsparolen på den lokale station under Nordjyllands Beredskab er her samlet: Ledelse, mellemledere, deltidsansatte brandmænd, frivillige samt vagthold fra Falck.

wErik-Droob88051
wStation-NibeParole-2018ALLE88301
wLeif-Nilsson10-ar5445
wLasse-P-N-Olsen-Parole-20185449
wLene-SchadeParole-20185455