Nibe Marineforening har afholdt sin årlige generalforsamling med deltagelse af 25 fremmødte.

Efter valget af Aalborg Marineforenings formand Charley Pedersen som dirigent, blev der afholdt et minuts stilhed til ære for de afgåede medlemmer i årets løb.

God start på året, men udfordringerne kom:
Foreningens formand Hans Jørgen Christensen kunne berette, at 2018 var et godt år fra begyndelsen, men dog også et trist år for foreningen pga. mange personsager, som har tæret på energi og arbejdslyst. Sagerne har medført, at to bestyrelsesmedlemmer har trukket sig fra deres respektive poster.

Formanden berettede endvidere, at man har måttet lukke for møde mandage grundet for få besøgende, – samt, at man nu grundet mangel på hjælpende hænder udelukkende tilbyder frokost den første søndag i måneden frem for hver søndag som tidligere.

Gennem 2018 har der været mange aktiviteter med kanonen. Der har været deltagelse i Sendemandsmødet, og der holdes pudseaftener en 3-4 gange om året; dog mest med Tordenskjolds som deltagere, og formanden opfordrede til at slutte op.

Også foreningens 75 års jubilæum blev omtalt; en god dag med mange besøgende på Østerlandsvej.

Der var årets udflugt til Hune, og Årets Fregatskydning forløb efter bogen. Den afgående Fregatkaptajn Ole Stefansen afhentedes på havnen, inden gav han dog en lille én, videre til Marinestuen hvor skydningen afholdtes, skafning med stegt ål, og afrunding på dagen med uddeling af trofæer.

Foreningen har pt. 62 blå medlemmer og 30 støttemedlemmer, og huset har i 2018 været stabilt udlånt i årets løb.

Formanden kastede opmærksomheden mod den nylige ombyggede bar samt loftet over baren. Han forklarede, at næste projekt er nyt loft i salen grundet tilbagekast af lyd i salen, nye gulve i stuen og en tilbygning til stole og borde. Formanden sender en tak til bestyrelsesmedlem Ole Stefansen og kasserer  

Kenneth Kajberg for et godt samarbejde trods diverse udfordringer i årets løb.

Fortsat god økonomi
Kasserer Kenneth Kajbjerg kunne berette, at foreningen er nu helt ude af gæld, og har et pænt beløb opsparet. Årets resultat var noget lavere end forrige år, men dette skyldes færre åbningsdage plus en stor omkostning i forbindelse med jubilæet.

To nye bestyrelsesmedlemmer
Kasserer Kenneth Kajberg og bestyrelsesmedlem Ole Stefansen blev genvalgt med bifald. Ydermere indtræder Bent og Anders Andersen i bestyrelsen, som fremadrettet kun vil tælle fem medlemmer.
Som suppleanter blev indvalgt hhv. Lars Brøndum, Hjallerup og Bjarne Christensen, Barmer.
Efter mange års medlemskab har Jørn Abildgaard indvilget i at tiltræde som revisor.

-     -     - 

Charley Pedersen fra landsforeningen benyttede lejligheden til at orientere lidt om Danmarks Marineforenings aktiviteter.  Generelt er tilgangen til de danske marineforeninger dalende. Dette skyldes, at Marinen årligt kun indkalder omkring 100 værnepligtige til Søværnet. Det er ganske enkelt for få til landets lokal-foreninger, og man kigger nu til skolen for Marinehjemmeværnet for nye gaster til foreningerne. Han fortalte endvidere om 800 års jubilæet for Dannebrog på Valdemars dag. Dronningen vil da gæste Estland disse dage.