54 medlemmer havde fundet vej til sidste uges generalforsamling i Nibe Turistforening. 

Med valget af Jan Dalgaard som mødets dirigent, fik turistforeningens formand Willy Kær ordet for en beretning over det forløbne år.

Willy Kær trak trådene tilbage til kommunesammenlægningen for mere end 10 år siden, og han konkluderede, at foreningen efterhånden har fundet sig selv som »græsrodsforening«, dvs. lokale tiltag og arrangementer for dels egne lokale medlemmer og for byens og egnens turister.

Fra starten af den nye kommunedannelse var der tanker om, at alle turister klarede sig med egne tablets, mobil telefoner og laptops. Men sådan er det ikke helt gået. Vi har fortsat et lille turistkontor hos Bog & Ide i Skomagergade samt på Nibe Camping og på Nibe Lystbådehavn, og foreningen udgiver fortsat Nibe Guide i trykt form. Den lokale turistbrochure blev styrket i 2018, og dette arbejde fortsætter i 2019, hvor der for tiden produceres en 48 siders brochure, som trykkes i 5000 eksemplarer til udgivelse omkring påske.

Her er der god opbakning fra det lokale erhvervsliv samt fra VisitAalborg, der yder økonomisk støtte.

Stabilt medlemstal; flere erhvervsmedlemmer ønskes
Nibe Turistforening tæller 23 erhvervsmedlemmer og 98 private medlemmer, fordelt med 71 familiemedlemmer og 27 enkeltpersoner.
– Men vi ønsker mere kontakt med de erhvervsdrivende, og vi vil den kommende tid forsøge at gøre en indsats på den front, afslørede Willy Kær.

Nibe Turistforening er repræsenteret i Nibe Udviklingsråd ved Hans Jørgen Søndergaard og Willy Kær, ligesom formanden selv er kontakten til Aalborg Fjordland. Sidstnævnte står overfor en re-lancering, hvor nye aktører og initiativer er på vej.

Lokalt har man haft succes med sommer bus-. og gåture samt medlemsture pr. bus.

Turistforeningens formand, som også er byguide og byhistoriefortæller, gennemfører hvert år flere vandre- og busture , hvor han fortæller om de lokale steder, som er værd at gæste.

Turistforeningens næstformand Niels Pedersen berettede om samarbejdet med VisitAalborg, og særligt, at han til den centrale bestyrelse for hele kommunen snart er på valg. Han efterlyste i den forbindelse en ny kandidat fra Nibe, for vi skal selv markere os, hvis der skal være chance for at være repræsenteret fremover, sagde han.

Kasserer Ivan Bjærge og bestyrelsesmedlem Lykke Amager Janek blev genvalgt. Suppleant Lone Haagerup.

Julie Christensen fortalte på turistforeningens generalforsamling om sit et år lange ophold i Brasilien, som hun har opnået gennem Rotarys udvekslings program.

Efter forskellige korte indlæg fik Julie Christensen (Nibe) og Sofia Rodriquez (Mexico) ordet, og de fortalte om deres oplevelser gennem måneders ophold i hhv. Brasilien og Danmark. De to pigers ophold har været koordineret af Rotary, herunder Nibe Rotary Klub.

Sofia Rodriquez fra Mexico fortalte generalforsamlingens deltagere om sit ophold i Danmark, hvor hun har opholdt sig siden august. Sofia Rodriquez gennemførte sit foredrag på dansk.