Hundeskov, stiforbindelser, trafiksikkerhed, kloakering og et spor for mountainbike cyklister var emner, der optog debatten på sidste uges generalforsamling i Nibe Samråd.

Det var ikke det store antal deltagere i Nibe Samråds generalforsamling, der prægede mødet, idet kun 12 havde fundet anedning til at deltage. Til gengæld fik de få en meget udbytterig aften med stort fokus og interesse for lokale emner.

Nibe Samråd blev oprindeligt dannet for at udgøre en base for praktisk at have en organisation til at holde sig til, når det gælder lokale udviklingsprojekter.

Sådan har det årså været i det forløbne år, og her kunne samrådets formand Kjeld W. Jensen opregne et antal projekter, der nu stort set er afsluttet:

– Sammen med Nibe Handelsforening har vi indkøbt den længe ønskede mobilscene, som nu jævnligt bruges. Nibe Samråds rolle var i den anledning at medvirke til, at der fra Aalborg Kommunes AKA midler kunne søges om penge. Fremover vil det så være Nibe Handelsforening, der forestår drift, udlejning mv.

Nibe Samråd har årligt et møde med Aalborg Kommunes By og Landskabs afdeling, hvor man gennemgår forskellige dele af Nibe by for vedligeholdelse og evt. ønsker om nye projekter.

        Læs hele artiklen om Nibe Samråds arbejde i den trykte udgave af Nibe Avis

Til bestyrelsen genvalgtes Hans Thorup og Anette Petersen, mens Peter Volff Nielsen afløste Marianne Møller. Som suppleant valgtes Ingrid Kynde Nielsen og Peter Holm.

I forlængelse af mødet blev der på initiativ af Jørn Aabye rejst spørgsmål om – dels trafiksikkerhed omkring Omfartsvejen, særligt ved Kildegades udmunding – og omkring den varslede separatkloakering af Nibe by. Sidstnævnte vil gennem mange år fremover skabe store udfordringer for beboere og erhvervsdrivende. Og det det er et spørgsmål, om den skitserede proces i alle tilfælde kan svare sig, når man ser på de skader, som i visse tilfælde kan forudses.

Jørn Aabye fremlagde forslag, som han vil sende til Nibe Grundejerforening, som om kort tid holder generalforsamling.