Det tre-delte havnehus vil fortsat skabe liv på havnen.

I forbindelse med rejsegildet på det røde havnehus, der for tiden genopføres som nybyggeri på havnen i Nibe, fortalte tidl. formand for Nibe Bådelaug Ove Gade om det gamle – og nu nedrevne – hus og dets oprindelse. Det var oprindeligt kontor for havnefogeden, opført i 1943, men med tiden var det blevet hjemsted for andre folk – uden egentlig tilknytning til havnen – men som var velkomne til at bruge det. En af de sidste brugere, John Clemensen, døde desværre for kort tid siden, og denne funktion må nok ses som værende fortid, sagde Ove Gade.

Ove Gade og Vibeke Borregaard - begge fra byggeudvalget - bød velkommen og fortalte om baggrunden for byggeriet.

Ellers roste både han og Vibeke Borregaard fra Nibe Fjordbadeklub det arbejde og de mange frivillige fra Nibe Bådelaug, som nu gennem et par måneder har bygget huset; et arbejde, der fortsætter. Medlemmer af Nibe Fjordbadeklub træder senere til og hjælper med bl.a. maling.

Vibeke Borregaard ridsede op, hvordan arbejdet med ansøgninger var foregået, og Ove Gade fortalte om små episoder fra byggeriet, og inden der blev budt på de obligatoriske røde pølser, mindedes forsamlingen én af de aktive ved byggeriet, tidl. tømrer Ole Larsen, som døde for kort tid siden.

Op mod 100 deltagere var mødt til rejsegilde på det nye velfærdshus på havnen i Nibe.

Når huset står færdigt, vil det være klub- og velfærdshus for Nibe Bådelaug, med omklædning og sauna for Nibe Fjordbadeklub.